Bestemmingsplan Olympiaweg 1-17 opnieuw ter inzage

Gemeentenieuws
Van der Valk en Klaver Building hebben van perceel gewisseld.
Van der Valk en Klaver Building hebben van perceel gewisseld. (Foto: via Google Maps)

ALKMAAR - Het bestemmingsplan ‘Olympiaweg tussen 1 en 17’ wordt opnieuw ter inzage gelegd aan belanghebbenden. Dit omdat Van der Valk en Klaver Building van kavel hebben geruild. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijze in te dienen.

Aan de Martin Luther Kingweg (ringweg N9) ligt in het Olympiapark een aantal bouwkavels tussen Olympiaweg 1 en 17. Hier worden gebouwd: een hotel Van der Valk en kantoorgebouw van Klaver Building vastgoed. Tijdens het planormingsproces kwamen partijen tot de conclusie dat Kavel C, waar hotel Van der Valk zou worden gebouwd, toch niet voldoet aan de hotelformule. De kavel is te smal voor het uiteindelijke plan om een hotel in combinatie te hebben met parkeren op eigen terrein. Ook de veiligheidsrisico’s van het LPG-punt van het BP-station brachten beperkingen met zich mee voor de hotelontwikkeling.

De drie kantoorvilla’s van Klaver Building waren vanwege corona nog niet gebouwd. Van der Valk en Klaver hebben elkaar opgezocht en besloten de kavels te ruilen. Hierdoor heeft Van der Valk een passend en ruimer perceel gevonden aan de zuidwestzijde. Het hotel gaat uit van zo’n 150 kamers, een restaurant en 363 parkeerplekken. op eigen terrein, grotendeels tussen de bouwvolumes op maaiveld. Vanwege deze wisseling is het bestemmingsplan aangepast en mogen belanghebbenden hier opnieuw hun zienswijze over geven. Zij hebben hier zes weken de tijd voor.

Als het college een definitief besluit neemt, de gemeenteraad akkoord gaat met het bestemmingsplan, dan kan het zomaar zijn dat de eerste paal in maart 2024 al in de grond wordt geslagen.

Lees nu de laatste editie van de digitale krant