Sluitende begroting, maar ‘ravijnjaar’ 2026 komt eraan

Nieuws
Gemeente Alkmaar presenteert een sluitende begroting.
Gemeente Alkmaar presenteert een sluitende begroting. (Foto: archief)

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar presenteerde donderdag 28 september een sluitende begroting van 450 miljoen euro, maar houdt haar hart vast voor ‘ravijnjaar’ 2026, waarin Het Rijk 3 miljard bezuinigt op haar begroting naar de gemeenten. 

Hoe groot de klap voor de gemeente Alkmaar dan wordt, valt nu nog niet te overzien, maar dat de gevolgen enorm kunnen zijn is volgens wethouder Christian Schouten (Financiën) zeker. Zover is het nog niet. De begroting van volgend jaar is sluitend en dat was al een pittige opgave, want er lag een opgave van een kleine 30 miljoen euro. Door te focussen op projecten en plannen uit te smeren wordt geld bespaard en bleek het toch mogelijk om de gemeentelijke belastingen voor de Alkmaarders laag te houden. 

15.000 woningen

De komende jaren zouden er in de Kanaalzone zo’n 15.000 woningen worden gerealiseerd, maar dat aantal is volgens wethouder Van de Ven niet heilig. “We kiezen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Door te focussen op de meest haalbare projecten hoeven we minder aanvragen te behandelen. De markt is ook veranderd, waardoor sommige bouwprojecten moeilijker van de grond komen. Dit biedt volgens de wethouder ook weer de kans aan woningbouwcorporaties om plannen te realiseren. In het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg komt een asielopvang voor maximaal 450 mensen, waarin ook ruimte komt voor Alkmaarse spoedzoekers en statushouders. De bedoeling is dat het tot 2030 een opvanglocatie blijft. Er wordt geld gereserveerd om leegstand in de binnenstad tegen te gaan én is er budget om de Langestraat te herrinchten. De ambities die het nieuwe college heeft, worden op onderdelen meer uitgesmeerd. Zo komen de 5000 extra bomen er niet in drie, maar in zeven of acht jaar. Subsidies voor grote instellingen hoeven niet meer jaarlijks aangevraagd te worden, maar krijgen hun geld voor vier jaar. 

Jeugdzorg

Bij de jeugdzorg probeert de gemeente ook te voorkomen dat jongeren überhaupt in de jeugdzorg terechtkomen. Zo zijn er op zes scholen in het voortgezet onderwijs jeugdconsulenten die tijdig het verschil kunnen maken. De ambitie is om jeugdconsulenten op alle scholen in te zetten. Wat hogere kosten met zich meebrengt is stadswerk. Vooral materiaal is fors duurder geworden. Senioren krijgen zoveel mogelijk ondersteuningen om digitaal mee te komen om bijvoorbeeld het rijbewijs te verlengen. Toch blijft er een fysiek loket om ouderen te bedienen die digitaal niet mee kunnen komen. Ook in veiligheid wordt geïnvesteerd. Volgend jaar komen er twee extra boa’s en het jaar daarop komen er weer twee extra. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de camera’s die ook na inzoomen scherpe beelden leveren.