Nieuwe woningen zorgen voor veel meer dan alleen voldoen aan de woonbehoefte

Nieuws
Bas Kuyper(directeur Kuyper & Blom Makelaars) en René Knippenberg (directeur Vos Makelaardij)
Bas Kuyper(directeur Kuyper & Blom Makelaars) en René Knippenberg (directeur Vos Makelaardij) (Foto: vincentdevriesfoto.nl)

Een goed functionerende woningmarkt is de spil van onze samenleving. In een serie van drie artikelen wordt de huidige situatie op de woningmarkt samengevat en toegelicht. In dit derde artikel bespreken Bas Kuyper (directeur Kuyper & Blom Makelaars) en René Knippenberg (directeur Vos Makelaardij) de stagnerende bouw van nieuwe woningen op lokaal niveau in Heiloo. De kern van hun boodschap is: nieuwbouw is heel belangrijk voor de doorstroom, maar levert ook veel positieve maatschappelijke, economische en ecologische voordelen op voor de regio.

Met het bouwen van nieuwe woningen creëer je vanzelfsprekend meer woonruimte voor mensen die in Heiloo willen wonen, maar wat volgens Bas en René regelmatig wordt vergeten zijn de positieve aspecten van een nieuwe woonwijk in de breedste zin van het woord. 

Kijk verder dan vandaag

Bas: “Als je een nieuwbouwwijk gaat bouwen is het belangrijk dat je verder kijkt dan vandaag. Daarmee bedoel ik dat je voor verschillende doelgroepen bouwt. Er is veel vergrijzing in Heiloo. Als je een jongere doelgroep wilt aanspreken, denk aan jongeren, starters en gezinnen, dan moet er divers worden gebouwd. Denk aan starterswoningen en levensloopbestendige woningen, vrijstaande woningen. Kortom: er moet voor elke doelgroep een passende woning zijn.” 

Doorstroming 

Momenteel staan er in Heiloo ruim 3000 woningzoekenden ingeschreven die een nieuwbouw-koopwoning zoeken. Dat is positief, want nieuwbouw zorgt ook voor doorstroming van mensen die momenteel in een bestaande woning wonen en naar een nieuwbouwwoning verhuizen. Hierdoor komen sociale huurwoningen en rijtjeswoningen vrij in de bestaande woonwijken. De gemeente Heiloo wil op de aangewezen inbreilocaties van de gemeente sociale woningbouw neerzetten. In de Zandzoom worden ook sociale huurwoningen gebouwd, maar daar ligt de nadruk meer op middeldure en dure koopwoningen, wat goed is voor de doorstroming vanuit de bestaande bouw in het dorp. Een goede ontwikkeling, vinden Bas en René.

Portemonnee

Bas: “Er moet dus gebouwd worden in Heiloo.” Hiermee doelt Bas op de ruim 1200 woningen van het project Zandzoom, waar de gemeente Heiloo en de initiatiefnemers al druk mee bezig zijn. Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met de wens én portemonnee van de toekomstige bewoners. “Je hebt woningen nodig voor verschillende doelgroepen, gelukkig zitten deze allemaal in het plan Zandzoom verwerkt. Hierbij kan je denken aan: levensloopbestendige woningen, appartementen, rijtjeswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande huizen.”

Voorzieningen

Bij het bouwen van een woonwijk gaat het niet alleen om het neerzetten van een woning. “Het lijkt eenvoudig: even een woning neerzetten”, zegt René, “maar mensen vergeten nog wel eens waar je allemaal rekening mee moet houden. Als je een woonwijk bouwt is dat ook goed voor de bestaande voorzieningen. De nieuwe bewoners gaan winkelen, sporten, naar het theater en recreëren. Dit geeft een positieve impuls aan het dorp en aan winkeliers en verenigingen. Cultuurinstellingen zijn net zo belangrijk.” Als er te veel mensen weggaan ontstaat er leegstand. Winkels, theater, verenigingen en sportclubs krijgen het dan moeilijk; ze kunnen niet of nauwelijks nog overeind blijven. René: “Veel jongeren en doorstromers gaan weg uit Heiloo. Ze kunnen geen woning vinden of betalen die aan hun eisen voldoen. Nieuwbouwwoningen in Heiloo worden naar verwachting voor 70% gekocht door woningzoekenden uit de regio Heiloo en van de overige 30% zijn er ook woningzoekenden die weer terugkeren naar het dorp. Ze zijn bijvoorbeeld eerst gaan studeren in Amsterdam en pas later, als ze een baan of gezin hebben of deze willen stichten, komen ze toch weer terug. Maar dan moeten er wel meer woningen gebouwd worden. Het geeft het dorp Heiloo een positieve impuls.”

Flora en fauna

“Als er wordt gebouwd, moet er rekening worden gehouden met het milieu en de natuur. Er moet een positieve balans zijn als het op CO2 en stikstofuitstoot aankomt”, vertelt Bas. “Bij het bouwen van wijken moet er dan ook onderzoek worden gedaan naar de flora en fauna in de buurt: waar kun je meer bomen toevoegen? Waar kunnen planten goed groeien? Wat is goed voor de dieren en insecten? Dat hoort er allemaal bij.” Het is zelfs zo dat er door goed rekening te houden met het huidige en toekomstige extra aangebrachte groen, een positieve CO2 balans wordt gehaald. Wanneer woningen ontwikkeld worden, komen deze op de plek waar nu een bedrijf of agrarische grond is. Lokaal kun je dan denken aan het Melcoterrein, diverse bollengronden in Zuiderloo en bijvoorbeeld het GP Groot-terrein aan de Hoogeweg. Door hier woningen te ontwikkelen en een groene openbare ruimte toe te voegen, krijgt de natuur een impuls! 

René vult aan: “Je kunt zelfs denken aan het weglaten van schuttingen. Er zijn namelijk ook natuurlijke erfafscheidingen in de vorm van onder andere hagen en planten, zelfs vijvers. Je wilt het allebei: zoveel mogelijk bouwen en zoveel mogelijk groen. In de Zandzoom is bijvoorbeeld ook gekozen voor een lagere dichtheid van woningen om dit mogelijk te maken. Om een dergelijke wijk te bouwen worden landschapsarchitecten ingehuurd. Men gaat dus niet over één nacht ijs.”

In gesprek: ook lokaal

Bas haakt in op wat hij zei in het vorige artikel. “Het is ook op lokaal niveau belangrijk om met belanghebbenden in gesprek te gaan. Er is bereidheid vanuit de betrokken partijen om goed met elkaar te praten over hoe een wijk eruit gaat zien. We nodigen iedereen die meer wil weten over nieuwbouwprojecten dan ook van harte uit om mee te praten met de initiatiefnemers.”