Reuring over verkeerssituatie Campus De Hoef

Onderwijs
De verkeerssituatie rondom Campus de Hoef is niet veilig, zo stellen bewoners van de klankbordgroep.
De verkeerssituatie rondom Campus de Hoef is niet veilig, zo stellen bewoners van de klankbordgroep. (Foto: Rodi Media)

ALKMAAR – Wat gaat er gebeuren met het verkeersplan rondom Campus de Hoef? Dat vragen de bewoners uit de klankbordgroep zich af. Sinds de val van het vorige college met wethouder Ad Jongenelen stonden de plannen stil. Nu wethouder Christiaan Peetoom weer beweging in de plannen brengt, heerst er verwarring. Gaat het verkeersplan nu wel of niet door?

Door Roxanne Borgman

Wiebe van Erkelens, bewoner en lid van de klankbordgroep, loopt langs Campus de Hoef en blijft staan bij de brug aan de Hobbemalaan. “Hier zou de knip komen, maar dat gaat dus niet meer door”, zo vertelt hij. Daarmee doelt hij op de maatregel om de brug exclusief te maken voor fietsers en voetgangers. Uit het verkeersplan dat door de gemeente is opgesteld in samenwerking met de klankbordgroep blijkt dat er veel sluipverkeer over de Hobbemalaan rijdt dat eigenlijk op de Ostadelaan thuishoort. Daarnaast wordt er hard gereden. Om de veiligheid en de algehele leefbaarheid in de wijk ten goede te laten komen, zou de brug in de Hobbemalaan exclusief moeten worden voor fietsers en voetgangers. 

Naast sterk verbeterde routings, kiss & ride-zones, logisch parkeren, het veiliger maken van het kruispunt bij de molen is het opknippen van de Hobbemalaan slechts één van de maatregelen. “Als de knip eruit gaat”, vraagt Wiebe zich hard op, “valt het hele verkeersplan dan niet in duigen?”

Geen knip 

Het verkeersplan dat er lag, opgesteld met voormalige wethouders Elly Konijn en Ad Jongenelen, had al een fiat van de klankbordgroep en moest slechts nog formeel vastgesteld worden in het college. Toen viel dat college. Nu wethouder Peetoom aan het roer staat, vrezen bewoners dat het verkeersplan niet doorgaat. En die vrees is niet onterecht.


De brug bij de Hobbemanlaan waar geen knip meer komt. - Rodi Media

“Wethouder Christiaan Peetoom heeft gisteren tijdens de klankbordgroepvergadering verteld dat hij niet achter die knip staat”, vertelt Wiebe. Hij kreeg dit al eerder te horen van de wethouder toen ze elkaar aan de telefoon spraken. De knip zou volgens de wethouder leiden tot verkeerschaos bij de Van Ostadelaan. Maar dat is volgens Wiebe pertinent onwaar. “Ik begrijp echt niet waar hij dit op baseert. Dat werd ook niet duidelijk tijdens het klankbordgroepoverleg, behalve dat hij die knip gewoon niet wil hebben en dat alles inhoudelijk de 30e wordt uitgelegd.” 

Professionals hebben volgens Wiebe gekeken naar de verkeerssituatie rondom Campus de Hoef en het afsluiten van die brug is juist noodzakelijk voor de veiligheid. Dit blijkt ook uit notulen van de gemeente die Wiebe heeft overlegd. “De werkgroep verkeer heeft dit bij het opstellen van het verkeersplan onderzocht. Dan hebben we het over mensen bij de politie, gemeente, Veiligheidsregio en Connexxion”, vertelt Wiebe. “Hebben die het dan allemaal bij het verkeerde eind?”

Inloopavond

Uit stukken die naar de gemeenteraad zijn gestuurd blijkt inderdaad dat het verkeersplan nog niet definitief was vastgesteld door het vorige college. Wethouder Peetoom wil het plan niet zondermeer overnemen en pas na 30 november besluiten welke verkeersmaatregelen daadwerkelijk nodig zijn en doorgevoerd moeten worden. Daarvoor wil de wethouder opnieuw input van bewoners tijdens een inloopavond op 30 november, omdat, zo beweert de gemeente, niet iedereen betrokken was bij het opstellen van het verkeersplan.

“Dat is dus ook niet waar”, zegt Wiebe. “Toen bekend werd dat er een campus zou komen werd er een website opgericht waarop iedereen kon reageren. Dat was nog met wethouder Elly Konijn. Twee colleges terug dus. Alle bewoners kregen een uitnodiging om mee te praten in een klankbordgroep. Uiteindelijk reageerden maar een handvol bewoners.” De klankbordgroep, naast bewoners ook bestaande uit gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van de scholen en een verkeerscommissie, hebben volgens Wiebe keihard gewerkt om het verkeersplan op te stellen. 

“De laatste stap was informeren. Alle bewoners zouden dus het plan toegestuurd krijgen ter informatie. Nu mag iedereen er opnieuw op reageren. Zo duurt het nog langer en al die tijd is het hier onveilig voor de 450 kinderen die op deze school zitten. Het verkeersplan had al voor de opening van Campus de Hoef op 1 november van kracht moeten zijn. Daar hadden we allemaal voor getekend, ook de gemeente en de voormalige wethouder van onderwijs.”

Nieuw plan?

Het huidige verkeersplan kan dus 30 november zo van tafel worden geveegd. Als bewoners besluiten dat ze het anders willen of het niet eens zijn met een maatregel, gaat de gemeente opnieuw naar de tekentafel. De gemeente wil het inmiddels beruchte verkeersplan zoals deze door de klankbordgroep is opgesteld niet met onze redactie delen. Er komt ook geen antwoord of het klopt dat de wethouder die knip bij de Hobbemalaan inderdaad niet wil. 

Pas als de inloopavond van start gaat mogen wij het plan inzien. De gemeente is van mening dat iedereen het conceptplan tegelijkertijd moet krijgen. Via de klankbordgroep krijgen we alsnog inzicht in het plan, maar het is de vraag of deze na 30 november nog relevant is. 

Volgens Wiebe gaat deze gang van zaken tegen alle afspraken in die de klankbordgroep met de gemeente heeft gemaakt. “Wij willen geen nieuw plan. Wij willen dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt en die luidt dat er alleen van het plan mag worden afgeweken bij een onvoorzien belang. Het zal mij benieuwen met welk onvoorzien belang ze de 30e komen, want dat is mij niet duidelijk.”