Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

Discussie over re-integratie

Partnerbijdrage

Het kan zijn dat discussie bestaat over de vraag of u zich wel voldoende inspant voor uw re-integratie. Mogelijk twijfelt uw werkgever eraan of u wel echt ziek bent. Werkgevers dreigen soms om het loon stop te zetten en soms zelfs met ontslag. In dergelijke gevallen kunt u het beste overleggen met een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Vanaf de ziekmelding hebben uw werkgever en u over en weer verplichtingen om u als werknemer te laten herstellen en te laten re-integreren.Vanaf het moment dat u zich ziek meldt, heeft uw werkgever een aantal verplichtingen. Niet alleen moet hij het loon in de eerste 104 weken blijven doorbetalen, hij is ook verantwoordelijk voor uw re-integratie, waardoor een onnodig beroep op een uitkering wordt voorkomen. Die laatste verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter. De Wet verbetering poortwachter schrijft ook voor dat u zich, gedurende uw ziekteperiode, flexibel moet opstellen en dat u moet meewerken aan een zogenoemd stappenplan voor een zo spoedig mogelijke re-integratie. Als u onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie, u weigert bijvoorbeeld het plan van aanpak te ondertekenen of u weigert om passende arbeid te accepteren, dan kan de werkgever sancties nemen, bij voorbeeld door uw loon op te schorten. Daarentegen bent u als werknemer bevoegd de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte.


Zo brak een werkneemster haar arm en verscheen niet meer op haar werk. Haar werkgeefster zette vervolgens twee maanden later de loondoorbetaling stop. De bedrijfsarts achtte haar op enig moment in staat om vier uur per dag te werken. Haar werkgeefster riep haar op om op werk te verschijnen. De werkneemster gaf hieraan geen gehoor gezien het achterstallig salaris. De Hoge Raad oordeelde dat tussen de loonvordering van de werkneemster en haar verbintenis om te voldoen aan re-integratieverplichtingen voldoende samenhang bestaat om opschorting te rechtvaardigen.

Schipper & Lof Advocaten Astrid Lof
Keesomstraat 68 – 1821 BS Alkmaar – tel.072-5723537 www.schipperenlof.nl


Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Alkmaar

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Zanger en gitarist Paul van Kessel in De Brouwerij Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Stedelijk Museum Alkmaar: ‘Voor het eerst een tentoonstelling die over één specifieke plantage gaat’ Cultuur 28 nov, 21:01
Afbeelding
Goud voor elfjarige Olivia Voskuijl Algemeen 28 nov, 15:44
Afbeelding
Theatervoorstelling Mensenkinderen in première Algemeen 28 nov, 15:28
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Afbeelding
Brons op WK trampolinespringen synschroon Algemeen 28 nov, 14:58
Afbeelding
Groots Alkmaar over Gastvrijheid Algemeen 28 nov, 14:51
Afbeelding
Kerstconcert Grootkoor Alkmaar met Henk Poort Algemeen 28 nov, 14:30
Afbeelding
AlkmaarPas nu ook voor middeninkomens Algemeen 28 nov, 14:21
Afbeelding
Sam van Etten sluit af in Egypte en Rosmalen Algemeen 28 nov, 13:55
Afbeelding
Angels zingt Winterwarmte Algemeen 28 nov, 13:42
Afbeelding
Green Soap Company: ‘Doe mee aan de OVNH, alleen al voor publiciteit en een groter netwerk’ Algemeen 28 nov, 10:59
Afbeelding
Wat je kunt verwachten van een PowerPoint designer Algemeen 27 nov, 15:19
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief