Impliciete zuivere aanvaarding door middel van gedragingen (deel II)

Partnerbijdrage
Schuldeisers kunnen hun vorderingen niet alleen op de nalatenschap verhalen, maar ook op het privévermogen van de zuiver aanvaarde erfgenaam.
Schuldeisers kunnen hun vorderingen niet alleen op de nalatenschap verhalen, maar ook op het privévermogen van de zuiver aanvaarde erfgenaam. (Foto: Aangeleverd)

Zoals in de vorige column beschreven, kunnen de gevolgen van impliciete zuivere aanvaarding door gedragingen groot zijn. Schuldeisers kunnen hun vorderingen niet alleen op de nalatenschap verhalen, maar ook op het privévermogen van de zuiver aanvaarde erfgenaam.

Er is sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaarde erfgenaam gedraagt, doordat hij overeenkomsten aangaat die strekken tot vervreemding of bezwaring van goederen van de overleden persoon. Denk hierbij aan het verkopen van de auto van erflater of het vestigen van een hypotheekrecht op het huis van erflater. De erfgenaam gedraagt zich dan als ‘heer en meester’ over de nalatenschap. In de praktijk is het niet altijd even duidelijk of een bepaalde gedraging leidt tot zuivere aanvaarding. Zuivere aanvaarding treedt in ieder geval niet op als een erfgenaam noodzakelijke beheershandelingen uitvoert, zoals handelingen dienende tot gewoon onderhoud of behoud van de zaak en handelingen die geen uitstel kunnen lijden.

In een kwestie bij de Hoge Raad speelde het volgende (ECLI:NL:PHR:2021:242). De zoon van erflaatster heeft na het overlijden van erflaatster haar woning ontruimd en de inboedel naar een kringloopwinkel gebracht. Ook heeft hij het verzorgende personeel – ten laste van de nalatenschap – voor 30 euro aan gebak en voor 150 euro aan cadeaubonnen gegeven. De Hoge Raad oordeelde dat geen van deze gedragingen tot zuivere aanvaarding hebben geleid, mede doordat de zoon zich niet als ‘heer en meester’ van de nalatenschap gedroeg. De inboedel had geen reële economische waarde en daarnaast kon het ontruimen van de kamer worden gezien als een gewone beheershandeling, omdat kamers in een verzorgingstehuis genoodzaakt moeten worden ontruimd.

In een kwestie bij het gerechtshof speelde het volgende (ECLI:NL:GHDHA:2016:1985). De erfgename had boodschappen gedaan die nodig zouden zijn voor een condoleance aan huis. Ook betaalde zij benzinekosten in verband met het regelen van de uitvaart en kosten van een diner na afloop van de begrafenis ten laste van de nalatenschap. De nalatenschap bleek negatief. Volgens het hof was de erfgename zich bewust van het feit dat zij de kosten betaalde met de pinpas van erflaatster en zij was ervan op de hoogte dat de nalatenschap schuldeisers had. De erfgename heeft zich in dit geval gedragen als een zuiver aanvaarde erfgenaam. Het feit dat zij de kosten later van haar eigen rekening naar de rekening van erflaatster heeft overgemaakt doet daar niet aan af.

Of uw gedragingen wel of niet leiden tot zuivere aanvaarding is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is echter belangrijk om u ervan bewust te zijn dat sommige acties onbedoeld kunnen leiden tot zuivere aanvaarding.

Astrid Lof - Schipper en Lof Advocaten