BAS stapt uit Alkmaarse coalitie: ‘Geen tweede Ter Apel in Alkmaar’

Politiek
Ben Bijl stapt met zijn BAS uit de Alkmaars coalitie.
Ben Bijl stapt met zijn BAS uit de Alkmaars coalitie. (Foto: archief)

ALKMAAR - De stadsteregering is dinsdagochtend gevallen. De fractie BAS van Ben Bijl stapt uit de coalitie en daarmee heeft de coalitie geen meerderheid meer. Ben Bijl is zowel opgelucht als teleurgesteld.

 ”Het voelt allemaal heel dubbel en heb dit zeker niet met liefde gedaan, maar ik zie geen andere uitweg. Vooral op asielbeleid zijn we ver buiten ons boekje gegaan dan we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Dit is een proces dat al maanden speelt. Geen asielzoekerscentrum (AZC)  in Alkmaar staat in ons programma. Na veel gesprekken zijn we tóch akkoord gegaan met een kleine AZC, als het Rijk de kosten voor haar rekening neemt. De mogelijke komst van een Centrale Ontvangst Locatie (COL)  in het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg zien we niet zitten. In vind het nogal wat dat een tweede Ter Apel naar Alkmaar komt. Er zijn teveel vraagtekens. De financiële onderbouwing en de onduidelijkheid over de spreidingswet waren voor ons aanleiding om het besluit twee weken geleden van tafel te halen. Nu staat er donderdag weer een beleidsstuk over asielopvang op de agenda waar zinnen in staan die ik op allerlei manier uit kan leggen. Het is allemaal veel te onduidelijk en vaag. Ik kan het niet meer verkopen aan onze achterban. We hebben geen motie van wantrouwen ingediend, dus de stad blijft met zes wethouders ‘gewoon’ bestuurbaar. Ik verwacht dat mogelijk D66 - tot grootste partij verkozen - opnieuw het roer in handen neemt en een nieuwe coalitie probeert te smeden. Dat zal niet eenvoudig zijn, want partijen moeten over hun schaduw stappen. Of ik bereid ben om te praten? Ja hoor, daar sta ik altijd open voor.”