Gemeenteraad stelt parkeerfonds vast voor 2024

Politiek
Raadslid Ralph Boots van Partij voor de Dieren pleitte ervoor dat alleen niet-commerciële partijen gebruik konden maken van het parkeerfonds.
Raadslid Ralph Boots van Partij voor de Dieren pleitte ervoor dat alleen niet-commerciële partijen gebruik konden maken van het parkeerfonds. (Foto: Screenshot Raadsvergadering Alkmaar)

ALKMAAR - Het parkeerfonds, opgericht in 2016, moest opnieuw worden vastgesteld. Daarbij werd het bedrag om een parkeerplaats af te kopen verhoogd naar 17.210 euro. Begrijpelijk, vonden partijen, maar partijen gebruikten de gelegenheid ook om veranderingen aan te brengen in de verordening. GroenLinks kreeg de meerderheid van de raad mee in haar mobiliteitsvoorstel; Partij voor de Dieren had minder geluk.

Wanneer een ontwikkelaar in de binnenstad of op Overstad wil gaan bouwen, moet deze voorzien in de parkeerbehoefte. Wanneer dit niet lukt kunnen zij die behoefte afkopen. Het geld, in 2024 á 17.210 euro per parkeerplaats, wordt in een fonds gestopt. Dat geld moet de gemeente vervolgens binnen 10 jaar gebruiken om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen of bestaande parkeerplaatsen beschikbaar te stellen. Nota bene, kan een ontwikkelaar geen parkeerplekken realiseren of deze afkopen via het fonds, dan kan er dus niet worden gebouwd. Partij voor de Dieren stelde voor om commerciële partijen uit te sluiten van het fonds. Iemand die dus een winkelpand wil bouwen zal zijn eigen grond moeten kopen voor een parkeerplek. Dit stuitte raadsleden tegen de borst. Ze vinden dit te ver gaan en ze vragen zich vooral af, zoals Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar dit verwoordde: “Wat hebben we hieraan?”

Niet-commercieel

“Een parkeerplaats kan in potentie tot in den einde een parkeerplek blijven”, zei raadslid Ralph Boots van de PvdD daarover in zijn uitleg. “Wat heb ik daaraan als niet-autobezitter? Je levert de mogelijkheid tot openbaar groen in, je kunt van alles met dat stuk grond doen, dus waarom moeten wij onze spaarzame ruimte in gaan richten voor een parkeerplaats?” Commerciële partijen moeten dus gedwongen worden, zo vindt de partij, om dit zelf te realiseren en niet af te kopen en aan de gemeente over te laten. Alleen als er sprake is van een organisatie met een maatschappelijk belang zoals welzijn, cultuur, sport, wonen, mag er aanspraak worden gemaakt op het fonds, zo stelt de partij. Raadsleden vonden de redenering maar lastig te begrijpen en konden ook niet vatten wat de wijziging nu concreet in zou houden en wie er beter van zou worden. Wat zij zagen was: nu kan er niet worden gebouwd als een commerciële partij niet kan voorzien in de parkeerbehoefte. Wethouder Christiaan Peetoom (VVD) ontraadde het wijzigingsvoorstel dan ook: “Dit is niet goed voor onze economie.”

Verbreding fonds

GroenLinks kwam met een voorstel om dat op te vangen. Zij vonden dat het fonds breder getrokken moest worden. Denk niet alleen aan de auto, maar kijk ook naar mogelijkheden voor de fiets zoals een fietsenstalling of een ov-halte in de buurt, zo stelde de partij. Zo voldoe je aan een behoefte en kun je alsnog de bouwplannen mogelijk maken. Raadsleden twijfelden of dit in de praktijk wel ging werken. Want, zo stelde Victor Kloos van OPA: “Wat doe je als iemand zijn of haar huis verkoopt, er staat een fietsenstalling buiten en twee parkeerplekken, en de nieuwe huiseigenaar heeft een auto. Waar moet deze dan de auto kwijt?” Er werden veel technische vragen gesteld waarop Groenraadslid Tineke Bouchier iedereen gerust kon stellen: “Wij vragen het college om de mogelijkheden te onderzoeken, om te kijken naar alternatieve opties naast een parkeerplaats. Meer keuzevrijheid is het uitgangspunt.”

Ben Bijl van BAS was fel tegen: “Het parkeerfonds is ingericht voor parkeren en dat moet zo blijven.” Desondanks kon de meerderheid van de raad zich toch vinden in het voorstel van GroenLinks. Het voorstel van de PvdD sneuvelde tijdens de stemming: 9 voor 25 tegen. De verordening van het parkeerfonds zelf werd unaniem aangenomen.