Krachttraining in het verpleeghuis is belangrijk

Algemeen
Azmi Alubeid: 'We geven krachttraining op een speelse manier en gebruiken zachte en gekleurde ringen. De kleuren zijn uitnodigend.'
Azmi Alubeid: 'We geven krachttraining op een speelse manier en gebruiken zachte en gekleurde ringen. De kleuren zijn uitnodigend.' (Foto: )

“In een verpleeghuis gaat het bij bewegen vooral om functioneel bewegen, zoals gaan staan, gaan zitten, iets aanreiken, grijpen of ergens in knijpen”, zegt bewegingsagoog Azmi Alubeid. Hij werkt inmiddels vijf jaar in verpleeghuis Oudshoorn. 

“Als agoog moet ik kunnen inspelen op veranderingen. En zeker bij mensen met dementie heb ik daar volop mee te maken. Het is de kunst om ook met deze ziekte zolang te blijven doen wat je zelf kunt. Je moet waken voor aangeleerde hulpeloosheid.”

Bewegen is goed voor het lichaam, het stimuleert de sociale contacten en je wordt gestimuleerd om na te denken. Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes type 2 worden tegen gegaan. De bewegingsagoog noemt nog een ander aspect: “Als je ouder wordt is er sprake van krachtverlies, de spiermassa neemt af en ook de spierkracht. Dat geldt voor iedereen. Het doen van de dagelijkse dingen, zoals boodschappen, is belangrijk want overal is kracht voor nodig.”

Speelse gewichten

Om krachtverlies te compenseren doet Alubeid in het verpleeghuis zo veel mogelijk aan krachttraining. Hij legt ook het verband met vitaliteit: ‘Vitaliteit is gevoel, het gevoel dat je goed in je vel zit en als dat zo is kun je veel aan.”

Bij de krachttraining gebruikt Alubeid gewichten. “Uiteraard niet dezelfde als op een sportschool. Het is op een speelse manier en met gebruik van zachte en gekleurde ringen. Ook de kleuren zijn belangrijk omdat ze uitnodigend zijn.” Na de krachttraining volgt een beloning in de vorm van leuke oefeningen, zoals tennis met een luchtballon.

Krachttraining is voor iedereen belangrijk. “Doe het liefst iets extra’s en bouw reserves op”, is het advies. “Oefen, liefst twee keer per week, wel onder leiding van een fysiotherapeut of een bewegingsagoog. Hetzelfde geldt trouwens ook voor revalidatieoefeningen.”

Positief benaderen

Een van de grote uitdagingen waar de agoog voor staat is om de oefeningen goed uit te leggen. “Wanneer je de bewoners positief benadert, is er veel mogelijk. De hamvraag is ‘Wat kunt u wel?’ Ik probeer iemand altijd te stimuleren om mee te doen, maar uiteindelijk beslist de bewoner zelf. Uiteindelijk gaat het erom dat de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk is.”

Een ander aspect van bewegen is valpreventie: “Het komt vaak voor dat mensen die gevallen zijn bang worden om te gaan bewegen. Mijn collega’s en ik kunnen mensen over die angst heen helpen.”


Congres

Alubeid vertelt graag over zijn werk en is een veel gevraagd spreker op congressen. Zo was hij spreker op ‘Congressen Met Zorg’, georganiseerd door Anneke van der Plaats. Zij is dé deskundige in wat zij noemt ‘de wondere wereld van de dementie’. Ook was hij spreker bij ‘Studie Arena’ van Jeroen Meeder en Ruud Dirkse.

Aan oefeningen heeft Alubeid geen gebrek: “Ook al zit iemand in een rolstoel, er zijn wel duizend verschillende oefeningen.”

Bewegingsagoog

Een bewegingsagoog helpt mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of mensen met psychiatrische problemen, met bewegen. Dit kan in gezondheidsinstellingen, jeugdhulpverlening, gevangenissen, verslavingszorg en revalidatiecentra zijn. Bewegen wordt gebruikt om gedrag te kunnen beïnvloeden en veranderen in positieve richting of voor meer zelfstandigheid in de maatschappij.