Lezing over Willem van Oranje in Swaenswijk

Cultuur
Willem van Oranje.
Willem van Oranje. (Foto: Aangeleverd Sjaak van der Neut)

ALPHEN - Historicus Johan Visser houdt maandag 21 november om 14.00 uur de lezing: Willem van Oranje en 1572: de geboorte van Nederland? in Wijkcentrum Swaenswijk in Alphen. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de watergeuzen op 1 april 1572 Den Briel innamen. Deze toevallige gebeurtenis vormde het begin van een grote opstand van Willem van Oranje en zijn medestanders tegen de landvoogd Alva, die overal in de Nederlanden verspreid raakte.

Dit jaar herdenken veertig Nederlandse gemeenten de gebeurtenissen onder de noemer ‘geboorte van Nederland’, met de toen en nu relevante kernwaarden: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Waar ging het in 1572 precies om? Want als we vandaag herdenken en vieren, op welke geschiedenis slaat dat dan terug? En kunnen we wel spreken van de geboorte van Nederland? Volgens het wijkcentrum gaan tegenwoordig historici veelal uit van een burgeroorlog die 1572 karakteriseerde, in plaats van een vrijheidsstrijd van arme onderdrukte Nederlanders tegen de Spaanse tirannie. Een strijd met winnaars en verliezers, snelle overwinningen en gebroken beloftes. De strijd die met verrassend succes begon, lijkt aan het einde van het jaar vrijwel hopeloos. De brieven van Willem van Oranje geven een boeiend perspectief op de strijd. De brieven laten zien hoe Oranje probeert Nederlanders voor zich te winnen en misstanden aan de kaak te stellen. De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid blijkt weerbarstiger dan de prins had gehoopt.
Johan Visser is historicus en gespecialiseerd in de Nederlandse geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw. Hij is promovendus bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Onlangs verscheen zijn boek Zutphen 1572. De geschiedenis van een bloedbad. Eerder werkte hij als redacteur mee aan het boek Willem van Oranje in brieven - De opstand van 1572.

Bingo

Woensdag 23 november om 14.00 uur is er een bingo in Swaenswijk. “Het belooft weer een gezellige middag te worden, een aanrader om te komen. Dus waarom thuisblijven? Deze bingo staat in het teken van Sinterklaas en heeft heel veel verrassingen Er zijn mooie prijzen te winnen, dus kom dat zien en speel mee!” Entree is 6 euro inclusief twee gratis consumpties. Er worden 6 rondes gespeeld onder leiding van Cees van Leeuwen. De ingang van Swaenswijk is aan de Jongkindt Coninckstraat 2b.