De omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef’ vastgesteld door de raad

Nieuws
De gemeente Alphen aan den Rijn profileert zich als een groene gemeente met lef.
De gemeente Alphen aan den Rijn profileert zich als een groene gemeente met lef. (Foto: archief GroenLinks Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN- De omgevingsvisie is onlangs vastgesteld door de Alphense gemeenteraad. De omgevingsvisie is een belangrijke mijlpaal in het proces naar de invoering van Omgevingswet.

Deze treedt naar verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. “We zijn er trots op dat we, ruim voor de invoeringsdatum van de wet, als een van de voorlopers in Nederland een omgevingsvisie hebben kunnen opstellen die zo concreet is”, zo laat de gemeente weten. “De omgevingsvisie ‘Groene gemeente met lef’ is onze gezamenlijke toekomstvisie voor de hele buitenruimte. Het is een vergezicht dat ons helpt bij een toekomstbestendige ontwikkeling en bundelt ons beleid. We krijgen als gemeente meer ruimte en mogelijkheden om aan te sluiten bij de specifieke wensen, behoeften en ambities, om maatwerk te maken voor al die verschillende gebieden in onze gemeente.”

De focus in de omgevingsvisie ligt op de ontwikkeling van een gemeente van ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen, gericht op vitaal wonen en leven. Het gaat daarbij over alles wat er buitenshuis gebeurt. Op het gebied van milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer, maar ook gezondheid en cultureel erfgoed. “In de omgevingsvisie hebben we vastgelegd hoe we als gemeente willen ontwikkelen. De visie is ontwikkeld voor en met de stad, alle kernen en het buitengebied. De omgevingsvisie is en blijft een levend document en is niet in beton gegoten. Samen met de inwoners, bedrijven en belanghebbenden blijven we ontwikkelingen die relevant zijn voor de omgevingsvisie in de gaten houden. Daarnaast ontwikkelen we de komende jaren de omgevingsvisie door naar een omgevingsplan. Zodat onze toekomstvisie van ons allemaal is en blijft.”

Omgevingsplan

Naast de omgevingsvisie moet elke gemeente ook een omgevingsplan hebben. “Als gemeente hebben we verschillende regels over waar en met welke afmetingen gebouwd mag worden. Maar ook waar een gebouw gebruikt voor mag worden en welke regels er zijn voor het gebruik. Denk bijvoorbeeld aan woningen, horeca of een onderneming.” Op dit moment staan alle regels in verschillende bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Na de invoering van de Omgevingswet vormen alle huidige regels samen één omgevingsplan. Dat heet het omgevingsplan van rechtswege, of het tijdelijk omgevingsplan.