Droom verandert in nachtmerrie voor bewoners: plaatsmaken voor vluchtelingen

Nieuws
Danny en en zijn medebewoner balen dat zij voor 1 juli hun stek moeten verlaten. Hij wil uit angst niet herkenbaar op de foto.
Danny en en zijn medebewoner balen dat zij voor 1 juli hun stek moeten verlaten. Hij wil uit angst niet herkenbaar op de foto. (Foto: Rob Langerak)

ALPHEN - Op een poster naast de hoofdingang van het voormalige GGZ-pand van Rivierduinen aan de Noorderkeerkring in Alphen meldt Villex Leegstandsbeheer “Hier leef ik mijn droom”. Maar voor de huidige bewoners van het pand is die droom inmiddels veranderd in een heuse nachtmerrie. De jongeren, die moeite hebben met het vinden van woonruimte, hadden gehoopt hier te kunnen blijven wonen tot het pand gesloopt is ten behoeve van een nieuw appartementencomplex in 2023. Zij kregen nu plotseling te horen dat zij voor al 1 juli dit jaar moeten vertrekken.

Rob Langerak

In samenspraak met de gemeente Alphen en Villex laat wooncorporatie Woonforte weten dat dit conform de beoogde einddatum is. Omdat de einddatum onlangs duidelijk werd, is Villex gevraagd of het mogelijk was de huurcontracten van de jongeren voor bepaalde tijd te verlengen. De makelaar geeft echter aan hieraan niet te kunnen voldoen, omdat er vorige maand al 40 van de 126 wooneenheden leegstonden en exploitatie niet meer rendabel was. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, hebben Woonforte en Villex de gemeente voorgesteld om tijdelijk vluchtelingen in het pand te huisvesten. Voor de 40 leegstaande wooneenheden is dat op korte termijn mogelijk. Maar: per 1 juli huurt de gemeente het hele complex voor de opvang van vluchtelingen.

De huidige bewoners voelen zich hierdoor overvallen, vooral ook omdat zij dit nieuws eerst hoorden via sociale media en de pers. Daarna pas maakte Villex excuses, omdat zij de bewoners niet als eerste op de hoogte hadden gesteld van het feit dat de jongeren plaats moet maken voor de Oekraïense vluchtelingen.

“Dat is zwaar kloten” reageert de 23-jarige Danny Roosemalen, die er anderhalf jaar woont. “Na uitstel van de sloop hadden we zeker verwacht hier langer te mogen blijven.” Een 26-jarige medebewoner (naam bekend bij de redactie) is het daar volledig mee eens. “Natuurlijk moeten die vluchtelingen hulp krijgen, maar het is toch te gek voor woorden dat wij daardoor als Nederlanders op straat komen te staan. Waarom moeten wij zelf maar een oplossing zoeken? Laat de gemeente maar op zoek gaan naar een andere oplossing voor de vluchtelingen, want volgens mij staan er nog genoeg bedrijfspanden leeg.” Roosemalen vult aan dat Villex aanbiedt om ons voorrang te verlenen bij de toewijzing van woonruimte in andere locaties. Dan zouden we misschien naar Leiden kunnen. Naar mijn idee kun je daar dan beter de vluchtelingen opvangen, want wij zijn economisch aan Alphen gebonden.”

Angelique Bergers en Gerard Haverkamp zijn het voor een groot deel met de bewoners eens. Zij behartigen de belangen van een statushouder die al bijna vijf jaar als woningzoekende staat ingeschreven en er sinds november 2021 onderdak heeft. “Hij heeft eerst twee jaar in De Jozef gewoond. Daarvan was bekend dat dit voor maximaal twee jaar was. Nadat wij hem via Taalmaatjes leerden kennen, hebben wij borg voor hem gestaan en zijn wij meegeweest om het huidige huurcontract te ondertekenen. Er is toen op geen enkele wijze aangegeven dat dit project mogelijk per 1 juli 2022 zou eindigen.” Zij snappen best dat het voor de gemeente een grote opgave is noodopvang en huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers te regelen. “Om jongeren en spoedzoekers hiervoor te verdringen en daarmee het ene gat met het andere te dichten, is geen oplossing.” Om meer inzicht te krijgen over de gang van zaken, hebben Bergers en Haverkamp een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend en als gevolg daarvan dinsdag een afspraak gehad in het gemeentehuis. 

Ook de politieke partijen GroenLinks en de SP vinden dat de opvang van vluchtelingen niet ten koste mag gaan van de 86 jongeren die urgent een woning nodig hebben. Daarom hebben deze partijen inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W.