Hulpverleners in Nieuwkoop omarmen methode Positieve Gezondheid

Nieuws
Steeds meer zorg- en hulpverleners in de gemeente Nieuwkoop omarmen volgens de gemeente Positieve Gezondheid.
Steeds meer zorg- en hulpverleners in de gemeente Nieuwkoop omarmen volgens de gemeente Positieve Gezondheid. (Foto: Aangeleverd gemeente Nieuwkoop)

NIEUWKOOP - Steeds meer zorg- en hulpverleners in de gemeente Nieuwkoop omarmen volgens de gemeente Positieve Gezondheid. Dat is een nieuwe manier van werken vanuit een brede blik op gezondheid. Huisarts Judith de Kroon, fysiotherapeut Mark de Vos en sociaal makelaars Charlotte Wittgen en Janneke Plantenberg, medewerksters van de gemeente, vertellen hoe zij Positieve Gezondheid toepassen en wat het betekent voor de inwoners van Nieuwkoop. “Het is een begrip aan het worden.”

Positieve Gezondheid geeft volgens de gemeente een bredere kijk op de gezondheid van mensen en kijkt naar wat iemand nog wél kan. “De mens is namelijk zoveel meer dan alleen de klacht of (chronische) ziekte waarvoor hij of zij bij de zorgverlener komt. Hiervoor is het spinnenweb van Positieve Gezondheid ontwikkeld. Het spinnenweb stelt mensen vragen over zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.”

‘Zo krijg je inzicht in wat er allemaal goed gaat’

Verenigd

Om een gesprek over deze onderwerpen te voeren hebben zes zorgverleners uit de gemeente verenigd in WelZo Compleet, onlangs een training Positieve Gezondheid gevolgd. Een tweede groep is met de training begonnen. Andere organisaties zoals Tom in de Buurt, Kwadraad en ActiVite werken ook met Positieve Gezondheid. Rondom dit thema vinden alle organisaties elkaar, spreken ze dezelfde taal en komt u de term en werkwijze steeds vaker tegen.

Begrip

Huisarts Judith de Kroon “Positieve Gezondheid is intussen een begrip aan het worden in heel het land. Het is een toevoeging aan mijn huidige manier van gezondheidszorg leveren. Met Positieve Gezondheid laat je de patiënt en de zorgverlener eens anders kijken naar gezondheid in de breedste zin. Zo krijg je inzicht in wat er allemaal goed gaat en op welke vlakken je zou willen dat het beter gaat. Samen kun je dan kijken hoe je tot een zelfgekozen verbetering komt en welke hulp je daarbij eventueel nodig hebt.”

Hulpmiddel

Binnen de fysiotherapie kan Positieve Gezondheid een hulpmiddel zijn wanneer iemand moeite heeft met het benoemen van een concreet doel, reageert fysiotherapeut Mark de Vos. “Want bij Positieve Gezondheid moeten mensen zelf nadenken over wat ze willen of waaraan ze willen werken voor hun gezondheid. Soms blijkt na het invullen van het spinnenweb dat mensen meer behoefte hebben aan ondersteuning op andere vlakken dan bewegen. Dan is het zaak om hen in contact te brengen met medewerkers van het sociale domein die daarbij kunnen helpen.”

‘Nu doet mevrouw weer zelfstandig haar boodschappen’

De Vos geeft een praktijkvoorbeeld over een vrouw die bij hem kwam na een doorgemaakte hersenbloeding. “De revalidatie was goed gegaan en mevrouw was redelijk zelfstandig in haar huis. Maar ze gaf aan dat ze mensen om haar heen miste omdat ze kort voor de hersenbloeding naar de gemeente Nieuwkoop was verhuisd. Door het invullen van het spinnenweb bleek dat mevrouw graag meer ‘mee wilde doen’. Ze had wel een scootmobiel, maar durfde er niet mee op uit te gaan. Ik heb haar toen met een ergotherapeut in contact gebracht. Ze oefenden een aantal keer met het rijden op de scootmobiel en nu doet mevrouw weer zelfstandig haar boodschappen en gaat ze ook weer naar de kaartclub.”

‘We staan nog aan het begin van de ontwikkeling’

Sociaal makelaars Charlotte Wittgen en Janneke Plantenberg van de gemeente nemen ook deel aan de training Positieve Gezondheid. “In onze functie is het van belang dat we inwoners van de gemeente, organisaties en hulpverleners met elkaar kunnen verbinden. Binnen ons werk gaan we het komende jaar aan de slag met Welzijn op Recept. Daarbij geeft een zorgverlener zoals de huisarts of fysiotherapeut aan de patiënt een ‘recept voor welzijn’. Hiermee gaat de persoon naar een welzijnscoach om samen te kijken naar een manier om het welbevinden te verhogen. Bijvoorbeeld door creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Het ingevulde spinnenweb van Positieve Gezondheid gebruiken we als basis voor het gesprek met de inwoner en bij het maken van vervolgkeuzes. We staan nog aan het begin van de ontwikkeling van Welzijn op Recept. Samen met interne en externe partners werken we toe naar een vorm die past en haalbaar is binnen de gemeente.”