Gemeente Alphen begint onderzoek naar voedsel van eigen land

Nieuws
Het college is gestart met een onderzoek naar de lokale voedselvoorziening.
Het college is gestart met een onderzoek naar de lokale voedselvoorziening. (Foto: Gemeente Alphen)

ALPHEN - Het buitengebied van de gemeente Alphen wordt door veel inwoners gebruikt voor sport of ontspanning. Maar het buitengebied is volgens de gemeente vooral onmisbaar voor het telen van diverse soorten voedsel. Het college is gestart met een onderzoek naar de lokale voedselvoorziening. 

“Daarin kijken we ook naar waar ons lokaal geproduceerde voedsel te koop is”, stelt de gemeente. “Dit onderzoek is het eerste project dat van start gaat onder programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied. Het buitengebied heeft te maken met een groot aantal uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofdiscussie, vergrijzing, de landbouwtransitie en klimaatverandering.”

De gemeente Alphen bestaat voor 80 procent uit buitengebied en hier woont 4 procent van de inwoners. In het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied zijn aanbevelingen gegeven over deze onderdelen. Het doel van het programma is om de komende jaren de waarde te vergroten van het buitengebied. Het programma is vastgesteld door de gemeenteraad. Het is opgebouwd uit vijf bouwstenen:  

Verbetering Landelijk Gebied

Voedsel, vezels en groen van eigen land

Optimaal gebruik van het landelijk gebied

Nieuwe functies voor agrarische bebouwing

Ondersteuning inwoners, ondernemers en gebruikers 

Het onderzoek Voedsel van Eigen Land is onderdeel van de bouwsteen Voedsel, vezels en groen van eigen land.   

De provincie Zuid-Holland heeft als ambitie dat in 2030 80 procent van het verse voedsel dat wordt gegeten, ook binnen de provinciegrenzen wordt verbouwd. De gemeente wil graag onderzoeken of ze (al) aan deze ambitie voldoet. Dit kan ook beeld geven van de uitdagingen op gebied van voedselproductie met bijhorende klimaat- en milieuopgaven. 

Beeld krijgen

Het is belangrijk dat de gemeente een goed beeld krijgt van ‘wat, waar en hoe’ mogelijk is met betrekking tot voedselvoorziening in eigen gemeente, en daar proactief beleid op kan voeren. Om dit in beeld te krijgen is het onderzoek ‘’Voedsel van Eigen Land’’ gestart. In het onderzoek wordt gekeken  of de provinciale ambitie binnen de gemeente haalbaar is, maar ook wordt gekeken op welke manieren inwoners aan lokaal voedsel kunnen komen.  

Met dit onderzoek wil het college bijdragen aan het bevorderen van korte ketens en de promotie van streekproducten. Voedsel van dichtbij is duurzaam en vaak vers. Naar aanleiding van het onderzoek wordt gekeken welke bijdrage de gemeente kan leveren aan het stimuleren van de streekproducten. In de laatste fase van het project ‘’Voedsel van Eigen Land’’ is de presentatie van nieuwe initiatieven.

Wethouder Relus Breeuwsma (CDA) is tevreden: “We willen graag onze inwoners en hun voedsel dichter bij elkaar brengen. Het is goed als mensen weten waar hun voedsel vandaan komt. Met dit onderzoek brengen we dit voor onze gemeente in beeld en weten we waar we in de buurt ons voedsel kunnen kopen. Zo worden we ook trots op ons eten en de betrokken, lokale ondernemers.”

Relus Breeuwsma: 'We willen graag onze inwoners en hun voedsel dichter bij elkaar brengen'