De Wilck: vogelparadijs of niet?

Nieuws
IVN Alphen aan den Rijn houdt op 14 februari een lezing over natuurgebied De Wilck.
IVN Alphen aan den Rijn houdt op 14 februari een lezing over natuurgebied De Wilck. (Foto: Adri de Groot./IVN Alphen aan den Rijn)

HAZERSWOUDE - “Op het oog lijkt ‘De Wilck’ een vogelparadijs waar de tijd heeft stilgestaan. Toch broeit er iets. In dit beschermde Natura2000-gebied tussen Hazerswoude, Zoeterwoude en Benthuizen komen steeds minder weidevogels voor, en de kleine zwaan is er verdwenen. Hoe komt dit? Wat zeggen de onderzoeken en tellingen?” IVN houdt op dinsdag 14 februari om 19.30 uur een lezing. Gebiedsexpert Johan van der Haven zet die avond uiteen wat zich afspeelt in De Wilck.

“Via diverse onderzoeken in De Wilck moet duidelijker worden wat de oorzaken zijn van de veranderingen in het gebied”, aldus IVN Alphen aan den Rijn. “Maar de puzzel blijkt complex en de bedreigingen komen van meerdere kanten.”

“In 2022 is er ook specifiek onderzoek gedaan naar het broedsucces van de grutto, en de vermoedens blijken waar: zelfs in De Wilck zit de grutto in de problemen. De lezing geeft inzicht in de problemen die nu spelen in De Wilck, maar geeft ook een blik op de toekomst.”

Beschermd gebied

De Wilck is een beschermd gebied van 125 hectare tussen Hazerswoude-Dorp, Zoeterwoude-Dorp en Benthuizen. “Het gebied is van betekenis als foerageergebied en vooral rustplaats voor smienten en andere wintergasten, die van hieruit ook in de omgeving van De Wilck foerageren (voedsel zoeken en verzamelen). Daarnaast is het in het voorjaar een waardevol broedgebied voor talloze weidevogels.”
De lezing op 14 februari wordt gegeven door Johan van der Haven. “Hij kent het gebied op zijn duim. Sinds 2010 komt hij in De Wilck als wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland, hij is vrijwilliger inventarisatie en monitoring van de broedvogels en overwinteraars voor Staatsbosbeheer en SOVON.”

“Ook is hij bestuurslid van de vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude en verzorgt excursies in het gebied.”

Aanmelden voor deze lezing kan via: lezingenIVNAlphen@gmail.com. Locatie is Bezoekerscentrum De Veenweiden aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 in Alphen aan den Rijn. Voor het bijwonen van de lezing wordt een vergoeding gevraagd van 4 euro voor IVN-leden en 6 euro voor niet-leden.

De lokale afdeling IVN Alphen aan den Rijn is te vinden in het Bezoekerscentrum De Veenweiden aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 (in het Zegerslootgebied). Meer informatie is te vinden op de website www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn.