Alphen onderzoekt asielzoekerscentrum en tijdelijke woningbouw

Nieuws
Op dit moment wonen zo’n 500 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Alphen.
Op dit moment wonen zo’n 500 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Alphen. (Foto: Archief Morvenna Goudkade)

ALPHEN - De gemeente Alphen onderzoekt, vooruitlopend op de spreidingswet, of op de locatie Hoorn-West een opvanglocatie voor 350 – 400 asielzoekers kan komen voor een periode van 5 jaar. Verder onderzoekt de gemeente of er tijdelijke woningen kunnen komen in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen voor inwoners van de gemeente en Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente kampt naar eigen zeggen, net als de rest van Nederland, met een woningtekort. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een (huur)woning die er niet is. Verder meent de gemeente dat het voor een grote opgave staat wat betreft de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders. Vanuit het Rijk heeft de veiligheidsregio een taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen waaraan ze aan moet voldoen. En vooruitlopend op de zogenaamde spreidingswet wordt in de Veiligheidsregio /de woonregio’s aan een -volgens de gemeente- realistische invulling van asielopvang gewerkt. Ook is het aantal statushouders dat in een gemeente moet wonen verhoogd. “Met deze grote opgaven blijft het voortdurend belangrijk dat de gemeente ook blijft werken aan het realiseren van woningen voor haar eigen inwoners”, stelt het college.

Opvanglocatie

Vooruitlopend op de spreidingswet, onderzoekt het college of op de locatie Hoorn-West een opvanglocatie voor 350 – 400 asielzoekers kan komen. Hier is nog geen beslissing genomen of deze COA-opvang er komt. Net als bij alle locaties op dit moment, wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook moet provincie Zuid-Holland goedkeuring geven voor het bouwen van asielopvang op deze locatie.   

Op dit moment wonen zo’n 500 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Dit is zowel bij mensen thuis als in gemeentelijke opvang. Een grote groep vluchtelingen woont aan de Noorderkeerkring in Alphen. Eind van dit jaar begint hier de bouw van nieuwe woningen. De mensen die nu in de noodopvang aan de Noorderkeerkring wonen, moeten ergens anders heen. Hiervoor is de gemeente binnen alle kernen aan het kijken welke mogelijkheden er zijn.  

De ontwikkeling van de locaties doet Alphen samen met woningbouwvereniging Habeko wonen. Habeko wonen neemt de woningen in beheer. Afgesproken is dat de helft van de woningen beschikbaar wordt gesteld voor starters, spoedzoekers zoals mensen die gescheiden zijn of mensen uit de maatschappelijke opvang. De andere helft van de woningen is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Onderzoek

In Hazerswoude-Dorp is er een onderzoek naar twee locaties: een kavel achter de ijsbaan aan de Voorweg. Hier kijkt men of er maximaal 50 kleine tijdelijke woningen kunnen komen die aan maximaal 150 mensen onderdak bieden. De tweede locatie is aan de Zuidsingel voor 4 tijdelijke woningen. Hier gaat het om maximaal 16 bewoners. Beide locaties zijn nog in onderzoek.  

In Benthuizen is er ook een onderzoek naar twee locaties. Aan de Dijk kijkt men naar een stuk grond waar tijdelijk maximaal 20 kleine woningen kunnen komen voor maximaal 60 personen. Op een stuk grond aan de Geerweg gaat het om maximaal 6 tijdelijke woningen voor maximaal 24 personen.

Zo wordt de grond onderzocht en wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid. Ook heeft hier juridisch onderzoek plaats naar de mogelijkheden. De komende tijd is het mogelijk dat inwoners mensen op de locaties ziet rondlopen. Zij doen onderzoek of de locatie geschikt is voor het plaatsen van de tijdelijke kleine woningen. Het maximaal aantal personen hangt af van het soort woning dat er komt.

In april houdt de gemeente Alphen samen met Woningbouwvereniging Habeko wonen twee informatieavonden over de locaties in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp.