Controles bij ondernemers bedrijventerrein Molenwetering

Nieuws
 De gemeente Alphen aan den Rijn, Omgevingsdienst Midden-Holland en de politie hebben onlangs samen een integrale controle gedaan bij ondernemers in Alphen.
De gemeente Alphen aan den Rijn, Omgevingsdienst Midden-Holland en de politie hebben onlangs samen een integrale controle gedaan bij ondernemers in Alphen. (Foto: gemeente Alphen aan den Rijn)

ALPHEN - De gemeente Alphen aan den Rijn, Omgevingsdienst Midden-Holland en de politie hebben onlangs samen een integrale controle gedaan bij ondernemers op bedrijventerrein Molenwetering in Alphen aan den Rijn. Er werden onder meer enkele milieuovertredingen geconstateerd en in een aantal panden was sprake van illegale bewoning, aldus de gemeente Alphen.

Deze controles vinden met enige regelmaat plaats, stelt de gemeente. “Mede dankzij de medewerking van de ondernemers zijn de controles succesvol verlopen.”

“De meeste ondernemers hadden hun zaken goed op orde, maar er werden ook overtredingen geconstateerd. Tijdens de controle zijn er door de toezichthouders enkele milieuovertredingen en overtredingen van het bouwbesluit geconstateerd. Verder was in enkele panden sprake van illegale bewoning. In de openbare ruimte werden tot slot een aantal parkeerovertredingen gezien. Op deze overtredingen zal door de gemeente handhavend worden opgetreden.”

“De onaangekondigde controle is in de eerste plaats gericht op naleving van regels, zoals het bestemmingsplan en milieuregels. Maar tijdens de controles zijn we ook alert op signalen van (ondermijnende) criminaliteit, dus bijvoorbeeld dat een bedrijf of pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als daar sprake van is, zorgt dat vaak voor overlast en een onveilige situatie voor de omgeving. Naleving van de regels zorgt voor een eerlijk en veilig ondernemersklimaat.”

Het ging om een zogenoemde ‘integrale controle’. “Dat betekent dat diverse toezichthouders en controleurs kijken vanuit hun eigen bevoegdheid. Een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten.”

“Als men criminele activiteiten in de buurt constateert, kan dit op verschillende manieren gemeld worden. Bij de politie via 0900-8844 of in geval van nood via 112. Bij Meld Misdaad Anoniem Melden kan ook volledig anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Bij de gemeente Alphen aan den Rijn via alphenaandenrijn.nl. Dit kan eventueel ook anoniem. U kunt een melding maken van uiteenlopende zaken, zoals vervuiling, geluidsoverlast of onderhoud. Bij Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) via odmh.nl voor zaken die betrekking hebben op milieuoverlast of stankoverlast van bedrijven.”