International Trade Centre straks een ‘living lab’?

Nieuws
In gesprek over vergroening en verduurzaming: vlnr Laurens Kaashoek, Ron Kervezee, Hans Cok, Joost Berkhout en Bas Donkers.
In gesprek over vergroening en verduurzaming: vlnr Laurens Kaashoek, Ron Kervezee, Hans Cok, Joost Berkhout en Bas Donkers. (Foto: Morvenna Goudkade)

BOSKOOP/HAZERSWOUDE – Ondernemers, bestuurders, gemeente en provincie verzamelden zich afgelopen week op het International Trade Centre (ITC) in Boskoop/Hazerswoude. Het bedrijventerrein wil ‘werklandschap van de toekomst’ worden en is in de race voor living lab of ambassadeursterrein.

Door Morvenna Goudkade 

Tijdens de bijeenkomst gaat het over vergroening en verduurzaming op het ITC. Landelijk een hot item, want er zijn 3600 bedrijventerreinen in Nederland die moeten verduurzamen. In Zuid-Holland gaat het om 618 locaties. Belangrijke partij hierbij is Werklandschappen van de Toekomst, een brede beweging die met innovaties toewerkt naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Daarvoor worden zogenaamde Green Deals gesloten met provincies. Bedrijventerreinen die in aanmerking komen, worden geselecteerd als living lab of ambassadeursterrein. Ook het ITC Boskoop/Hazerswoude maakt kans om geselecteerd te worden. Een living lab is een onderzoeksterrein waar innovaties, producten en oplossingen worden getest. Op een ambassadeursterrein worden geteste innovaties toegepast, als inspirerende voorbeeldlocatie. Deze terreinen zijn ambassadeur voor het programma. 

Een van de sprekers is vergroeningsexpert Rob de Wit van provincie Zuid-Holland. “Bedrijventerreinen bieden doorgaans een deprimerend beeld”, stelt De Wit. “Ze hebben echter grote impact op economie en werkgelegenheid, maar nu moet er wel wat veranderen.” Volgens De Wit is veel van de huidige bedrijvigheid niet te combineren met een CO2 vrije samenleving. En heeft het bedrijventerrein van de toekomst meer functies, zoals elkaar ontmoeten, sporten en sociale activiteiten. 

‘Natuurpositief en gezond bedrijventerrein’

“Er moet structureel iets veranderen. Generatie Z wil straks niet meer bij je werken, je moet nieuwe generaties aan je binden. Toekomstbestendig en levensvatbaar zijn, circulariteit, biodiversiteit en beleving bieden.” De Wit pleit voor een ‘gezond en natuurpositief businesspark’. “De werknemers en gebruikers staan centraal. Het bedrijventerrein als park. De natuur als stakeholder.” Heel belangrijk is de organisatiegraad, weet De Wit. “Een bedrijvenvereniging op het terrein is een must, zonder wettelijke vereniging geen juridische basis voor afspraken.” Daar weet Leontien Cenin alles van, ze is strategisch adviseur bij de provincie en vertelt dat op 8 februari een eerste gesprek is over aanmeldprocedure en selectiecriteria voor living labs en ambassadeursterreinen. “Vier provincies in Nederland doen mee, waaronder Zuid-Holland. Wij gaan als eerste in gesprek. Er worden drie terreinen per provincie gekozen.” Als het ITC wordt geselecteerd geeft dat een enorme boost, maar bedrijven kunnen niet achteroverleunen: de eigen bedrijfslocatie moet ook vergroenen. Ondernemer Niels van der Meer laat zien hoe hij dit aanpakt bij zijn bedrijf MeerMagazijn. “Ik maak een tuin met natuurinheemse soorten, een openbaar wandelpad en ik zet picknicktafels neer.” 

Duidelijk wordt dat het komende VNG-jaarcongres op het ITC zorgt voor een flinke versnelling, niet alleen bij de vergroening. Hendrik Visser, projectleider gemeente Alphen, meldt dat de gewenste tweede ontsluiting op de Hoogeveenseweg, bij de Finlandlaan, nabij is. 

Na afloop van de presentaties wordt er nagepraat. ITC-ondernemers Laurens Kaashoek, Bas Donkers en Hans Cok zijn in gesprek met Joost Berkhout van de Economic Development Board Alphen (EDBA) en Ron Kervezee van de gemeente Alphen. “Dit geeft een hoop inspiratie voor de toekomst.”

Strategisch adviseur Leontien Cenin van provincie Zuid-Holland
Vergroeningsexpert Rob de Wit