GroenLinks Alphen: Hoe gaat het college de klimaatdoelen halen?

Politiek
GroenLinks Alphen wil weten hoe het college de klimaatdoelen gaat halen.
GroenLinks Alphen wil weten hoe het college de klimaatdoelen gaat halen. (Foto: GroenLinks Alphen)

ALPHEN - GroenLinks heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over hoe zij de afgesproken klimaatdoelen gaat realiseren. De partij verwijst hierbij naar het vastgestelde Alphense Duurzaamheidsprogramma, de afspraken in de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en het nationale klimaatakkoord, inclusief de doelen voor 2030.

GroenLinks-raadslid Pauline Thoomes licht toe: “Met het vaststellen van de RES 1.0 heeft de gemeente vorig jaar toegezegd zich in te zetten voor het halen van de klimaatdoelen van de regio Holland Rijnland. De belangrijkste hiervan zijn 1,05 TWh opwek door grootschalige opwek zonne- en windenergie en 1 TWh energiebesparing ten opzichte van 2014. Op basis van ons grondgebied en ons aantal inwoners zou onze gemeente ongeveer 20 procent hiervan moeten realiseren. Om dit te kunnen halen is vooral grootschalige opwek van windenergie belangrijk. Maar, het is nog steeds onduidelijk waar we die energie opwekken.” Thoomes verwijst naar de ruimtelijke kaders die binnenkort worden vastgelegd in de module energietransitie van het omgevingsbeleid in Zuid-Holland. “Waar we energie mogen opwekken is afhankelijk van deze kaders. Het probleem is dat de provincie Zuid-Holland in de voorgestelde kaders alleen nieuwe windmolens langs de N11 toestaat, terwijl in de milieueffectrapportage (MER) van de RES 1.0 juist is bepaald dat de realisatie van windturbines daar niet haalbaar is. Graag horen wij van het college waarom zij geen zienswijze heeft ingediend op de module energietransitie van het omgevingsbeleid in Zuid-Holland, en hoe het college van plan is om ruimte voor windturbines te realiseren.”