Steven Datema lijstrekker CU voor PS

Politiek
Steven Datema is lijsttrekker voor de ChristenUnie Zuid-Holland.
Steven Datema is lijsttrekker voor de ChristenUnie Zuid-Holland. (Foto: ChristenUnie Zuid-Holland)

REGIO - Steven Datema is lijsttrekker voor de ChristenUnie Zuid-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen (PS) op 15 maart volgend jaar. In Gouda is afgelopen week de kandidatenlijst van deze partij tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld. De nummers 2 en 3: Djoeki van Woerden en Arjan Witte vertegenwoordigen de partij nu al in de Staten en zetten hun ervaring graag nog een termijn in. 

Datema is blij dat hij samen met alle kandidaten de campagne in gaat. “Het is een eer en een genoegen om met deze betrokken mensen vanuit geloof te werken aan een groen en sociaal Zuid-Holland.”

Stikstofdossier

Lijsttrekker Datema pakte gelijk een heet hangijzer op: “Als we naar het stikstofdossier kijken, hebben we heel hoge doelen als het gaat om het in stand houden van de schepping en de natuur. Maar dan zeggen we ook, dat moeten we met elkaar doen. Mensen zijn soms bang dat we onze ambities verlagen, omdat we mensen mee willen nemen. 

‘Dan ben je sociaal en groen’

Maar dat doen we niet, we leggen de lat juist hoger: we willen die doelen halen, én we moeten het met elkaar doen. Je kan straks het stikstofprobleem opgelost hebben, maar de samenleving verliezen. Dat is een keus die ik niet maak. We leggen de lat extra hoog voor onszelf.”

Sociaal en groen

Datema, werkzaam als Hoofd Beleid en Strategie voor de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer, deelde ook iets persoonlijks: “Toen ik in Den Haag kwam wonen, kwam ik te wonen in een appartement met enkel glas - je zou kunnen zeggen dat het heel goed geventileerd was. Als je dat huis tegenwoordig warm wilt stoken, ben je een kapitaal kwijt. Ik woon daar nu niet meer, maar de mensen die daar wel wonen hebben waarschijnlijk helemaal niet het geld om de kachel zo hoog te zetten. Dan ook weer is het de taak voor ons om werk te maken van energiebesparing, maar tegelijk om te zien naar juist díe mensen. Daarvoor hebben we fantastische plannen. Wij willen beginnen met het isoleren van sociale huurwoningen. Dan ben je sociaal en groen, dat is het hart van de ChristenUnie”, aldus de kersverse lijstrekker.

Waterschapsverkiezingen

Tijdens de ALV werden ook de kandidatenlijsten van de Waterschapsverkiezingen vastgesteld. Daarvoor zijn enthousiaste energieke mensen gevonden met hart voor natuur- en waterbeleid.