Meedenken over centrum Ter Aar

Politiek
Wie wil, kan meedenken over het centrum van Ter Aar.
Wie wil, kan meedenken over het centrum van Ter Aar. (Foto: Google Streetview)

TER AAR - Ter Aar verdient een vitaal Dorpshart. Daarom gaat de gemeente Nieuwkoop aan de slag om het centrum van Ter Aar toekomstbestendig te maken. Dit wil Nieuwkoop doen door het centrum te herontwikkelen. Dat doet de gemeente niet alleen. Ze heeft Kavel Vastgoed geselecteerd als ontwikkelpartner. “Samen met inwoners en ondernemers werken we de komende tijd aan een plan voor het Dorpshart Ter Aar.”

Het doel is om in de komende maanden een zogeheten masterplan te maken voor het Dorpshart Ter Aar. In het masterplan staan vier ambities centraal:

In het Dorpshart kan iedereen aangenaam verblijven.

Het Dorpshart krijgt een aantrekkelijke uitstraling.

In het Dorpshart is er een mix van functies, waaronder woningen, winkels, horeca en recreatie.

Het Dorpshart is goed bereikbaar.

In het masterplan komt dus te staan waar winkels komen, waar extra woningen kunnen, hoe de buitenruimte eruit komt te zien en hoe iedereen het Dorpshart kan bereiken. Als het plan haalbaar blijkt, kan de gemeente vervolgens aan de slag met de uitvoering.

Denk mee

“We gaan voor een plan waarin iedereen uit Ter Aar zich kan herkennen. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan meedenken”, zegt de gemeente. “Hiervoor nodigen we u dan ook van harte uit. De afgelopen tijd zijn er al twee bijeenkomsten geweest. Eén voor de ondernemers en één voor de bewoners en direct omwonenden van het Dorpshart. Hier konden zij al een eerste reactie geven op de opgestelde visie. Deze visie is een eerste droombeeld waarvandaan we verder werken en onderzoeken in hoeverre de visie haalbaar is. De komende weken gaan we verder het gesprek aan. Dat doen we via denkmee.nieuwkoop.nl en we gaan het Dorpshart in om mensen te interviewen. We horen dan graag uw mening over het Dorpshart.”

Kalender

Sinds 22 november tot 6 december: Denk online mee via denkmee.nieuwkoop.nl

Woensdagmiddag 30 november: de gemeente staat van 14.00 tot 16.00 uur op straat in het Dorpshart om met jou in gesprek te gaan.

Vrijdagmiddag en avond 2 december: De gemeente staat van 16.00 tot 19.00 uur op straat in het Dorpshart om met jou in gesprek te gaan.

Om informatie te ontvangen over de ontwikkelingen van het masterplan voor het Dorpshart, kun je je aanmelden op de pagina www.nieuwkoop.nl/dorpshartteraar.