Betere bescherming voor molenbiotopen voor alle molens in Alphen

Politiek
Molenwieken hebben wind nodig om te draaien.
Molenwieken hebben wind nodig om te draaien. (Foto: Writing4U.nl)

ALPHEN - De Rijnlandse Molenstichting heeft vorig jaar een bezwaarschrift in tegen de aantasting van de molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen ingediend. Hierin is deze stichting in het gelijk gesteld, waarop de gemeente Alphen controleerde of de huidige bestemmingsplannen voor alle molenbiotopen wel op orde waren. Dat blijkt niet zo te zijn.

Joep Derksen

Het historische en actuele belang van deze molens wordt hartstochtelijk beschermd door de Rijnlandse Molenstichting. Deze stichting kwam er onlangs achter, dat de gemeente Alphen een fout gemaakt had waar het gaat om de ‘molenbiotopen’. 

Dat is natuurlijk een lastig woord. Molenbiotoop houdt in, dat een windmolen niet goed kan werken zonder een vrije windtoevoer. Om de wieken te laten draaien, moet de wind namelijk wel de wieken kunnen bereiken. Het bouwen van huizen of planten van hoge bomen kan die zogeheten ‘windvang’ beperken. De algehele regel voor het goed functioneren van een molen is, dat er per honderd meter afstand alleen objecten mogen staan die maximaal één meter boven de grond uitsteken.

Beschermingsregels

Een woordvoerder van de gemeente Alphen legt uit: “De situatie van de Vrouwgeestmolen (waarbij de molenbiotoop-bescherming geheel ontbrak), heeft ertoe geleid dat we alle molens hebben bekeken binnen ons grondgebied. Voor alle andere molens was weliswaar een molenbiotoop opgenomen, maar deze voldeed voor een aantal molens niet meer aan de beschermingsregels die de provincie hanteert.” 

‘Voorlopig geen nieuwe vergunning’

Dit komt onder meer ontstaan de provincie in de loop van de tijd de beschermingsregels heeft aangepast. En die wijzigingen zijn nooit doorgevoerd in de bestemmingsplannen van de gemeente. Het gaat vooral om de bestemmingsplannen voor gebieden, waar die molens staan. 

Vergunning

Het voorbereidingsbesluit dat recent is genomen, zorgt er in eerste instantie voor dat er voorlopig geen nieuwe vergunning kan worden afgegeven voor nieuwe plannen in die gebieden. De woordvoerder: “Totdat het nieuwe bestemmingsplan met de juiste molenbiotoop-bescherming is vastgesteld door de gemeenteraad. Maar de aanvraag voor een vergunning kan alsnog worden verleend als het nieuwe plan past binnen de regels van de molenbiotoop, zoals we deze in het nieuwe bestemmingsplan op gaan nemen.” Uiteraard zijn die nieuwe gemeentelijke regels voor de molenbiotoop dan helemaal overeenkomstig de meest recent opgestelde regels van de provincie Zuid-Holland. 

Bescherming

De woordvoerder besluit: “In die gevallen kan er immers geen schade ontstaan voor de molens omdat dan wordt voldaan aan de beschermingsregels” Dankzij de alertheid van de Rijnlandse Molenstichting worden alle andere molens in Alphen aan den Rijn dus beter beschermd.

De Rijnlandse Molenstichting zorgt voor betere bescherming van molens.