Gert Klijn geeft Nederlandse les

Algemeen
De taal leren is belangrijk, vindt Gert.
De taal leren is belangrijk, vindt Gert. (Foto: VCA Media Huub Zeeman)

NIEUW-WEST - Vrijwilligers zijn goud waard, voor de medemens, de buurt, de stad en zo meer. In stadsdeel Nieuw-West zijn er gelukkig veel mensen die een helpende hand bieden, maar er zijn er nooit genoeg. In de rubriek Vrijwilligers in Beeld vertellen vrijwilligers over hun vrijwilligerswerk en wat hun organisatie betekent voor de bewoners van Nieuw-West. Deze week het verhaal van Gert Klijn, die Nederlandse les geeft aan nieuwkomers.

Nettie Sterrenburg

‘Ik heb als hulpverlener altijd gewerkt met mensen. Na mijn pensioen miste ik de levendigheid, de drukte en het contact met groepen. Via de website van Vrijwilligers Centrale Amsterdam ontdekte ik dat er vrijwilligers nodig zijn om bewoners de Nederlandse taal te leren. De trainingen van Leef&Leer! hebben mij een goede basis gegeven om lessen Nederlands spreken, lezen en schrijven te geven. Goed materiaal, goede boekjes en tips om volwassenen te laten leren.’

Nieuwkomers

‘Mijn klassen bestaan uit ongeveer 10 nieuwkomers en mensen die al langer in de buurt wonen. Vrouwen en mannen die hun kinderen hebben grootgebracht en hard hebben gewerkt en mannen en vrouwen die hier net zijn komen wonen. Een goede, veilige sfeer is de basis van waaruit mensen lef krijgen om Nederlands te gaan spreken. Het is prachtig om te zien dat cursisten elkaar gaan helpen en steun vinden bij elkaar. Van elkaar leren hoe deze wereld werkt en wat je kunt verwachten. Cursisten die doorstromen naar de gevorderden klas schuiven nog graag aan in hun oude klas als assistent van meester Gert. Wanneer je je moedertaal alleen hebt leren spreken noemen we je hier een analfabeet. Je kunt niet meekomen in de samenleving wanneer je niet kunt spreken, lezen en schrijven in het Nederlands. De taal leren is zo belangrijk. Het verbindt je met de wereld waarin je leeft.’

Verbreedt je horizon

Ik leer zelf ontzettend veel. Over de leefomstandigheden, gewoonten, cultuur en hoe het in het land van herkomst is georganiseerd. We leren de Nederlandse taal aan de hand van steeds een nieuw onderwerp. Ik geniet van de verhalen. Hoe mensen hebben geleefd op een boerderij in het Rifgebergte, hoe zij zijn omgegaan met leven, liefde, ziekte en dood. We bezoeken het Amsterdam museum die mooi lesmateriaal en rondleidingen verzorgen voor mensen die de taal leren. De gidsen vertellen de verhalen over Nederland en Amsterdam.’ Elkaar verhalen vertellen, woorden geven aan je herinneringen, gevoel en persoonlijke beleving is Nederlandse les van Meester Gert.

Wil jij ook Nederlandse les geven? Neem dan contact op met Karin@eigenwijks.nl om met een bewonersinitiatief Nederlandse les te gaan geven.

Vrijwilliger worden?

Kijk op de Vacaturebank van Vrijwilligers Centrale Amsterdam https://vacaturebank.vca.nu/ of bel voor een gesprek In Nieuw West: 06-34030720.