Nieuw-West in Verzet demonstreert zaterdag tegen sloop-nieuwbouwprojecten

Algemeen
Afbeelding

NIEUW-WEST - Actievoerende huurders van onder andere de Huurdersvereniging Centrum, Oud-West en Huurdersbelang Zuid, willen niet dat woningcorporaties aantrekkelijke sociale huurwoningen in het centrum verkopen. “De corporaties laten de kassa rinkelen terwijl Amsterdammers om die huizen zitten te springen,” zegt Gerard Schuitemaker van de Huurdersvereniging Oud-West. De actie van de huurdersverenigingen wordt gesteund door andere instanties als Fair City, Recht op Stad en de Bond Precaire Woonvormen.

Zaterdag 12 maart gaat er vanaf het August Allebéplein om 14.00 uur een demonstratieve optocht gehouden naar het Sierplein waarbij actiegroep Niet Te Koop het ‘Red de Sociale Stad’-spandoek zal meevoeren.

Tekst loopt onder de foto door 


De demonstratieve optocht doet ook de Jacob Geelstraat aan waar de Alliantie een sloop-nieuwbouwproject heeft. (Foto: aangeleverd)

Actiegroep Niet Te Koop zet zich al jaren in om te voorkomen dat woningcorporaties aantrekkelijke sociale huurwoningen verkopen. Met zogenaamde flitsacties trekt de actieroep er bijna elke zaterdag op uit om aandacht te vragen voor het probleem in de stad. Morgen, zaterdag 12 maart voor het eerst sinds anderhalf jaar geen flitsactie. Dan sluit Actiegroep Niet Te Koop zich dus aan bij de actiegroep Nieuw-West in Verzet die zaterdag een demonstratieve tocht houdt. 

Betaalbare woningen

“Er wordt geprotesteerd tegen de vele sloop-nieuwbouwplannen waardoor mensen in de verdrukking komen: het percentage betaalbare woningen daalt ten gunste van dure huur- en koopwoningen. De buurt gentrificeert”, aldus de actiegroep.

Tekst loopt onder de foto door


Op het August Allebéplein begint de demonstratie bij het gebouw van Change=.

Actiegroep Nieuw-West in Verzet is een groep huurders die in actie wil komen tegen gentrificatie in Amsterdam Nieuw-West. De groep wordt gevormd door een netwerk van individuen die veelal al actief zijn in allerlei andere organisaties in Nieuw-West en soms daarbuiten. Op initiatief van actiegroep Johan Piet en wooncoöperatie De Bundel zijn ze samengekomen na de demonstratie op 15 oktober om bewoners verder te verenigen.

Hardste klappen

‘We zitten in een ongekende nationale wooncrisis. In het hele land is er woonleed, maar in ons dierbare Amsterdam vallen de hardste klappen. Zo ook in stadsdeel Nieuw-West. Het Masterplan Nieuw-West van de gemeente Amsterdam zit momenteel in de politieke pijplijn. Beslissingen die op dit moment over de hoofden van Nieuw-Westerlingen worden genomen zullen de levens van de duizenden bewoners van Nieuw-West tekenen, in het bijzonder van de jongeren die met smart wachten op de dag dat ze kunnen intrekken in hun eigen betaalbare woning in Nieuw-West. Dit geldt ook voor de besluiten die juist niet vallen en waarmee de woonrechten van de bewoners van Nieuw-West worden verwaarloosd en geschonden”, aldus de actiegroep.

Een van de vele resultaten  is dat de Amsterdammer gemiddeld 13 jaar en 10 maanden moet wachten op een sociale huurwoning. “En dan moet je wel bereid zijn om de eerste de beste schimmelwoning op Woningnet te accepteren. Ja, verkrotting en verwaarlozing is al jarenlang bewust beleid van corporaties zoals De Key of Rochdale”, meldt de actiegroep.

Sociale huurvoorraad

“Een ander resultaat van het politieke woonbeleid is dat parasitaire beleggers zoals Blackstone de sociale huurvoorraad plunderen omdat die door woningcorporaties in de uitverkoop worden gedaan, en de woningnood onder jongeren uitgebuit wordt door dubieuze constructies zoals Change= woningen en Student Hotels. Gentrificatie wordt vaak als ‘stadsvernieuwing’ omschreven, maar in wezen wordt de leefbaarheid en betaalbaarheid van de stad vernietigd. Voor veel mensen is gentrificatie een proces van uitsluiting en verdrukking. De demonstratieve optocht doet ook de Jacob Geelstraat aan waar de Alliantie een sloopnieuwbouwproject heeft.”