Herstel eilanden voor bedreigde diersoorten

Algemeen
Hopelijk komt de ringslag weer terug naar het moerasgebied.
Hopelijk komt de ringslag weer terug naar het moerasgebied. (Foto: Pixabay)

NIEUW-WEST -  De twaalf eilanden en het vlonderpad bij de Ringvaartdijk, Zwarte Pad, in De Aker worden volgend jaar in hun oorspronkelijke staat hersteld. Wie wil weten hoe het eruit komt te zien kan woensdag 7 december tussen 16.00 en 20.00 uur een kijkje komen nemen in Theehuis de Akermolen, Zwarte Pad 30.

De eilanden werden in de jaren negentig aangelegd om grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar te verbinden. De eilanden met vochtig rietland dienden samen met het grasland op de Ringvaartdijk en het open water van de Ringvaart als leefgebied voor zwaar bedreigde diersoorten. 

In de loop van de tijd is het oorspronkelijke rietmoeras veranderd in droge eilanden waar bomen zijn gaan groeien. Daardoor blijven bedreigde diersoorten als de waterspitsmuis en ringslang er nu weg. Ook de Noordse woelmuis heeft natte rietgebieden nodig om te jagen. Dat is de ondersoort die echt alleen in Nederland voorkomt, heel bijzonder dus. Door de ecologische verbindingszone te herstellen, worden deze soorten geholpen.

Van droog naar nat

“Dat herstellen doen we door de meeste bomen weg te halen. Dat is nodig om ruimte voor het rietland te maken, maar heeft meer voordelen.” legt stadsecoloog Florentijn Vos uit. :”Doordat veel bladeren op de eilanden vallen, kunnen riet en andere moerasplanten niet goed groeien. De dikke compostlaag die is ontstaan en de eilanden droger maakt, halen we daarom weg. Ook op de bodem van de omringende sloten zijn veel bladeren en dode rietstengels terechtgekomen. Door een deel daarvan weg te halen, ontstaat een betere doorstroming en verbetert de waterkwaliteit. Als de bomen weg zijn, verdwijnt ook de schaduw over het water. De zon brengt waterplanten terug die voor zuurstof in het water zorgen. Bovendien is de opwarming van waterpoelen belangrijk voor de voortplanting van amfibieën. Dus ook voor kikkers, die de ringslang graag eet. We gaan ook nog kijken of een ijsvogelwal aangelegd kan worden.”

Veiliger gevoel

“Niet alle bomen hoeven weg. De eilanden zouden moeten bestaan uit rietmoeras met hier en daar een struik wilgenstruweel en een enkele boom, voor bepaalde vogelsoorten zoals de blauwborst. We bekijken nu welke bomen kunnen blijven staan. Belangrijk is dat dit bomen zijn die lang mee kunnen en niet omwaaien. Veel omwonenden zijn trouwens blij dat de eilanden weer open moerasgebied worden, want het geeft toch een veiliger gevoel als er niemand op de eilanden naast je huis kan komen.”

Meer informatie te vinden via: amsterdam.nl/projecten/zwarte-pad.