Werkonderbreking ambtenaren op maandag 30 januari

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - De onderhandeling tussen de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en de vakbonden over een nieuwe cao is stil komen te liggen. De vakbond heeft opgeroepen tot collectieve acties. Morgen, maandag 30januari  is er een werkonderbreking van 9.00 tot 12.00 uur. Daar kan hinder van worden ondervonden. Een aantal afvalpunten is tijdens de werkonderbreking gesloten. Ook kan de werkonderbreking invloed hebben op de afvalinzameling, reiniging, handhaving en Stadsloketten.

Vooral medewerkers van de afvalinzameling, Afvalpunten, reiniging en de handhavers en toezichthouders nemen deel aan de werkonderbreking. Wel blijft een minimale bezetting bij de diensten gewaarborgd zodat spoedwerkzaamheden zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Een afspraak met de gemeente wordt nagekomen of verzet. Het is mogelijk dat de wachttijd bij het Stadsloket en bij 14 020 langer is dan normaal.

Afvalinzameling

De medewerkers van de afvalinzameling pakken na 12.00 uur het werk weer op. Mogelijk kan grof afval wat langer dan normaal op straat blijven staan en kunnen containers voor restafval, papier, glas en textiel op een andere dag of tijd geleegd worden. De Afvalpunten aan de Henk Sneevlietweg, Seineweg, Rozenburglaan en Meerkerkdreef zijn gesloten van 9.00 tot 12.00 uur. 

De Afvalpunten aan de Toetsenbordweg en de Marie Baronlaan zijn gewoon open. Kijk voor de locaties op www.amsterdam.nl/afvalpunt. De reinigers gaan weer aan het werk na de onderbreking. Het kan voorkomen dat een prullenbak voller zit, later dan gebruikelijk geleegd wordt of dat de straat op een andere dag wordt geveegd. Er wordt naar gestreerfd om de achterstand door de werkonderbreking zo snel mogelijk in te halen.

Handhaving

Mogelijk zijn er minder handhavers en toezichthouders op straat tijdens de werkonderbreking. Ook zij hervatten na 12.00 uur hun werk.

Het college spant zich, samen met de VNG, in voor een cao met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en passende beloning en waardering voor onze medewerkers.