Nieuw-West heeft een Vrouwenagenda

Algemeen
Nieuw-West moet een veiligere omgeving worden voor meiden en vrouwen.
Nieuw-West moet een veiligere omgeving worden voor meiden en vrouwen. (Foto: Pixabay)

NIEUW-WEST - Stadsdeel Nieuw-West heeft in 2018 een start gemaakt met het ontwikkelen van een Vrouwenagenda. Dat was nodig omdat de positie van meiden en vrouwen in het stadsdeel op verschillende terreinen kwetsbaarder is dan van jongens en mannen. Tijdens een gezamenlijke viering van Internationale Vrouwendag op zondag 12 maart met vrouwenorganisaties uit Nieuw-West wordt de Vrouwenagenda gepresenteerd.

Het stadsdeelbestuur wil met de Vrouwenagenda in woord en daad een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de positie van meiden en vrouwen in Nieuw-West te verbeteren. Meiden moeten zich net zo vrij en veilig kunnen ontplooien als jongens. Vrouwen moeten net zoveel eigen keuzes kunnen maken over hun levens als mannen. Nieuw-West moet een veiligere omgeving worden voor meiden en vrouwen. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de vrouwen die het meest kwetsbaar zijn zoals: ongedocumenteerde vrouwen, queer en trans vrouwen, slachtoffers van huiselijk geweld, online shaming en exposing. Het zijn vaak ook alleenstaande moeders.

Vrouwennetwerk

Er wordt samengewerkt met formele en informele partijen. Nieuw-West kent een lange traditie van eigenzinnige vrouwenorganisaties die vrouwen op het terrein van scholing, werk en het recht op zelfbeschikking ondersteunen met specifieke programma’s. Dit vrouwennetwerk beïnvloedt veelal in stilte de levens van vrouwen op een positieve manier.

In het boekje Vrouwenagenda Nieuw-West wordt de balans voor meiden en vrouwen opgemaakt. Welke investeringen zijn er gedaan en welke maatregelen zijn er genomen om de positie van meiden en vrouwen in Nieuw-West te verbeteren? Er wordt ook vooruit gekeken naar de volgende fase. Het boekje bevat ook een kaart met daarop een overzicht van meiden- en vrouwenorganisaties in Nieuw-West.

Het boekje is te vinden via: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/nieuw-west/nieuws/vrouwenagenda-nieuw-west/