Maria Edith is voorzitter van Buurtvereniging Wildeman

Algemeen
Maria Edith Pineda Rincon (midden) is vrijwilliger in hart en nieren.
Maria Edith Pineda Rincon (midden) is vrijwilliger in hart en nieren. (Foto: aangeleverd)

NIEUW-WEST - Vrijwilligers zijn goud waard, voor de medemens, de buurt en de stad. In stadsdeel Nieuw-West zijn er gelukkig veel mensen die een helpende hand bieden, maar er zijn er nooit genoeg. In de rubriek ‘5 vragen’ beantwoorden vrijwilligers uit Nieuw West vragen over hun vrijwilligerswerk en wat hun organisatie betekent voor de bewoners van Nieuw-West.

1. Wat is jouw naam en de naam van de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet?

Mijn naam is Maria Edith Pineda Rincon. Het meeste vrijwilligerswerk dat ik doe is voor de Buurtvereniging Wildeman waar ik voorzitter van ben. Ik ben vrijwilliger in hart en nieren. Sinds ik in de Wildemanbuurt ben komen wonen, is deze passie tot bloei gekomen. Van speciale bewegingstoestellen aan de Sloterplas en in het Stadspark, het organiseren van Gezondheidsworkshops en Nederlandse taallessen tot het samen met bewoners inrichten van een bijzondere buurtuin. Het behoort allemaal tot mijn repertoire.

2. Wat doe je als vrijwilliger, wat zijn jouw taken?

Bij problemen en/of vragen neem ik contact op met de betreffende instelling of organisatie. Ik zorg ervoor dat de projecten van de Buurtvereniging goed lopen. Bij het project “Nederland ontmoet een ander land” ben ik de gastvrouw en zorg er bijvoorbeeld samen met de vrijwilligers voor dat de flyers gemaakt worden en dat alles goed loopt vanaf het begin tot het einde. Bij de Buurtteams ben ik gastvrouw. Als voorzitter neem ik ook deel aan het overleg met het Stadsdeel en Stadgenoot als het gaat over de eventuele sloop/renovatie van woningen in de Wildemanbuurt Noord. Daarnaast beheert de Buurtvereniging onze Buurttuin. Door het gelijk trekken van de achtertuinen ging deze Buurttuin op de schop. Na veel overleg met het Stadsdeel lijkt het er nu op dat de Buurttuin weer in ere wordt hersteld.

3. Waarom ben je hier vrijwilligerswerk gaan doen?

Toen ik in de Wildeman kwam wonen, ben ik echt geschrokken van de omgeving en vooral over het gebrek aan mensen die iets voor de omgeving wilden doen. Wat dat betreft is er de laatste 20 jaar veel veranderd. Er zijn samen met vrijwilligers meerdere projecten gerealiseerd. Ik was bijzonder vereerd dat ik in 2021 werd gekozen tot vrijwilliger van het jaar voor Nieuw- West. Dit heb ik ook opgedragen aan de vrijwilligers die samen met mij dit pad hebben bewandeld.

4. Wat maakt dit vrijwilligerswerk zo leuk en bijzonder?

Het is een drive, een passie die mij beweegt, het komt spontaan bij mij op. Plotseling word ik door een idee overvallen en dan krijg ik meteen de neiging om te gaan brainstormen en te gaan ontwikkelen, totdat ik dit samen met de betrokken partijen kan verwezenlijken. De resultaten vervullen mijn ziel met vreugde. Ik houd van alles wat ik als vrijwilliger doe. Als ik bijvoorbeeld bij “Nederland ontmoet een ander land” mensen zie genieten van de muziek, het dansen en het lekkere eten, geeft dat mij voldoening. Ik hoor dan ook van de mensen dat ze weer uitkijken naar het volgende evenement. Het vrijwilligerswerk geeft mij echt bevredigingHet voor anderen willen zorgen zit ook wel een beetje in me en past ook wel bij mijn beroep als acupuncturist en natuurgeneeskunde.

5. Wat betekent deze vrijwilligersorganisatie voor de mensen in Nieuw-West en in de buurt? 

Naast het behartigen van de belangen van de bewoners, ondernemers en betrokkenen van de Wildemanbuurt willen wij personen en organisaties dichter bij elkaar brengen door het organiseren van sport, spel en andere activiteiten. Een van de doelen is dat mensen uit hun isolement worden gehaald. In het contact met het Stadsdeel en Stadgenoot vind ik het ook belangrijk dat ieders mening gehoord wordt. Niet iedereen is even goed gebekt en er is een grote groep bewoners die niet zelf het gesprek durven aan te gaan met deze organisaties. Ik vind het dan mijn taak om ook hun menig te laten horen. Door veel met buurtgenoten te praten vertellen ze mij eerder wat ze vinden dan dat ze dit officieel doen tegenover een vreemde.

Wildeman

De Buurtvereniging Wildeman werd in december 2014 notarieel opgericht door buurtbewoners waaronder Maria Edith Pineda Rincon. Het doel van de vereniging is volgens de statuten: het behartigen van de belangen van de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen van de Wildemanbuurt. Ook wil ze deze personen en organisaties dichter bij elkaar brengen door het organiseren van sport, spel en andere activiteiten.

In het verleden is er wel eens verwarring geweest over wie de bewoners nu vertegenwoordigde, was dat de Bewonerscommissie Wildeman of de Buurtvereniging Wildeman? Met het Stadsdeel en met Stadgenoot is toen afgesproken dat de Bewonerscommissie de bewoners vertegenwoordigt als het om zaken in de woning gaat en dat de Buurtvereniging de bewoners vertegenwoordigt over zaken in de openbare ruimte.

Wie het team wil versterken, kan contact opnemen via tel. 06 55988943, ook via WhatsApp.

Vrijwilligerswerk

Kijk op de Vacaturebank van Vrijwilligers Centrale Amsterdam https://vacaturebank.vca.nu/ of bel, mail voor een persoonlijk gesprek In Nieuw West: 06-34030720 of nieuwwest@vca.nu.