Morgen zondag 26 maart: Woonfeest op Plein 40-45

Algemeen
De actie van Woonopstand Amsterdam begint bij het Klokkenhof.
De actie van Woonopstand Amsterdam begint bij het Klokkenhof. (Foto: aangeleverd)

NIEUW-WEST - Morgen, zondag 26 maart is er een Woonfeest op Plein 40-45 waar sprekers zijn uitgenodigd en actie wordt gevoerd. Het feest wordt georganiseerd door Woonopstand Amsterdam die al jaren lang actie voert voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen, ook voor middeninkomens in de stad.

Het Woonfeest op Plein 40-45 begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Om 14.45 uur loopt de demonstratie naar de Van Gilsestraat, waar veel achterstallig onderhoud is. Om 15.35 uur volgt het tweede deel van de demonstratie op Plein 40-45.

Sprekers

Sprekers zijn: Karin van Huis  van Huurdersbelang Zuid, Bibielle Altink, bewoner Surinameplein, Nilab Ahmadi gemeenteraadslid Bij1, Bor van Zeeland ASVA en Bas van Weegbergen, FNV. En er is muziek van  Accu, Fanfare van de 1e Liefdesnacht

Woonopstand Amsterdam is een bundeling van: Amsterdamse huurders-, studenten-, jongeren- en bewonersorganisaties en van FNV-Amsterdam. Zij staan voor: voldoende aanbod van sociale huurwoningen, betaalbare huren, bestrijding leegstand en dakloosheid, vrijheid van woningruil en woningdelen, invloed van huurders en bewoners op het volkshuisvestingsbeleid en vooral niet voor en over bewoners maar met en door bewoners.

Verkoop stopzetten

Om dat te kunnen realiseren pleit de organisatie voor: verkoop sociale huurwoningen stopzetten, alleen slopen als renovatie niet kan, oprichting gemeentelijk woningbedrijf, woonplicht koopwoningen, alle huurwoningen gereguleerd, extra huurwoningen door optoppen, beboeten van achterstallig onderhoud en uitblijvende verduurzaming.

Daatnaast pleit de Woonopstand voor betaalbaar huren en goede huurbescherming en dat kan alleen volgens de organisatie als de woz-waarde en monumententoeslag uit het puntenstelsel gaat, verhuurdersheffing aan de huurders wordt teruggestort, verduurzaming en renovatie zonder huurverhoging., intrekking wet doorstroming huurmarkt, geen tijdelijke en flexhuurcontracten, volledige huurbescherming voor alle huurwoningen en afschaffing inkomensafhankelijke huurverhoging.

Verder bouwen

Woonopstand is een bundeling van organisaties van Amsterdamse huurders, bewoners, studenten, jongeren, politieke partijen, FNV voor 14 en FNV-lokaal Amsterdam. Zij zijn en bouwen verder aan een coalitie van alle Amsterdamse huurdersorganisaties en verenigingen en bewoners en voeren permanent acties zodat de politieke beslissers en huiseigenaren gaan kiezen voor een rechtvaardig volkshuisvestingsbeleid.

Voorafgaand is er een actie voor woonzekerheid op het Surinameplein (zuidzijde) van 12.15 tot 12.45 uur. De Bond Precaire Woonvormen, de ASVA en SRVU, voeren samen met bewoners van het Klokkenhof en Urban Resort actie voor woonzekerheid van 20 tot 40- jarigen. De actie richt zich tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. (De Bond Precaire Woon-vormen is een vereniging die opkomt voor huurders die tijdelijk, onzeker of te duur wonen.