Natuurbeheer Spaarnwouderveen en Batterij heeft vrijwilligers nodig

Nieuws
Batterij en Spaarnwouderveen.
Batterij en Spaarnwouderveen. (Foto: Frans Buissink)

HAARLEMMERMEER - Vlak bij het dorp Halfweg ten westen van Amsterdam beheren ligt het veenweidegebied Spaarnwouderveen en Batterij. Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek. Er ligt een ouderwets verdedigingswerkje dat schuilgaat achter bosjes en begroeiing. De aanwezigheid van heide maakt het gebied bijzonder, in de rietkragen nestelen de verschillende rietvogels en het aanwezige water staat bekend om zijn libellenrijkdom. Veel werkzaamheden in deze natuurgebieden wordt uitgevoerd door een vrijwilligersgroep, voor deze groep zoeken we versterking.

Voor het onderhoud van dit gebied zoekt Landschap Noord-Holland vrijwilligers. Zij werken van september tot en met februari één keer in de maand van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Het werk is divers; boompjes uitsteken, wilgenbosjes zagen, graslandjes en rietveldjes maaien en harken. Er zitten alleen maar voordelen aan het werken in de natuur, het is gezellig, je levert een directe bijdrage aan het in stand houden van natuur om de hoek en komt op mooie plekjes.

Conditie

Een vrijwilliger natuurbeheer en terreinonderhoud moet in teamverband kunnen werken. Een redelijke conditie is belangrijk voor het omgaan met handgereedschap, zoals hand- en beugelzaag, hark en hooivork. Verder wordt belangstelling voor en affiniteit met de natuur en met het werk van Landschap Noord-Holland gevraagd. Ervaring met machinaal werken is een pré, maar geen noodzaak.

Het is zinvol en leuk werk op unieke locaties met mensen die hetzelfde doel nastreven: een mooier Noord-Holland en vrijwilligers doen om kennis op en worden wegwijs in de natuurterreinen.

Natuurkennis

Het is mogelijk om cursussen te volgen voor natuurkennis of bediening van gereedschappen en machines. Het is een blik in de keuken van een natuurbeschermingsorganisatie en het vak van boswachter. 

Er wordt voor koffie en thee met vlaai gezorgd. Zorg zelf voor werkkleding en laarzen, het kan drassig zijn. Voor meer informatie: Marc van Schie: marcmargriet@hetnet.nl.