Krapte houdt aan in Groot Amsterdam door vergrijzing arbeidsmarkt

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

REGIO - In augustus werden in Groot Amsterdam 15.034 WW-uitkeringen verstrekt; een stijging van 3,6 procent ten opzichte van de maand ervoor. Landelijk was de stijging met 2,9 procent iets minder hoger. De afgelopen maand kwam het aantal WW-uitkeringen in Nederland uit op 156.389.

De omvang en samenstelling van de Amsterdamse bevolking verandert de komende jaren door vergrijzing en immigratie. De groep ouderen wordt steeds groter en de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Het aantal beschikbare arbeidskrachten zal stagneren.

Groei

De verwachting is dat de bevolking in Groot Amsterdam de komende jaren met tien procent of meer groeit. Ondanks deze groei stagneert het aantal arbeidskrachten tussen 2025  en 2040. Dit in combinatie met een toenemende vraag naar arbeid kan zorgen voor een structureel krappe arbeidsmarkt. Bij onveranderde omstandigheden zullen minder mensen meer werk moeten verrichten.

Groot Amsterdam wordt nog steeds gekenmerkt door een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat het voor werkgevers nog steeds lastig is om aan personeel te komen. De personeelstekorten houden naar verwachting aan doordat de krapte grotendeels structurele oorzaken heeft. Vergrijzing speelt hier een grote rol in. Bij de invoering van de AOW in 1957 stonden er tegenover elke 65-plusser ongeveer zeven mensen in de werkzame leeftijd. In 2021 waren dat er nog maar drie. Daarnaast betreden onvoldoende jongeren de arbeidsmarkt om de uitstroom door pensionering op te vangen.

Krappe arbeidsmarkt

In het artikel Demografische ontwikkelingen: meer doen met minder mensen geeft UWV een aantal oplossingen om de krapte op te lossen. Het bevorderen van de arbeidsparticipatie is één van de genoemde oplossingen. Ondanks dat de arbeidsparticipatie hoog is in Nederland, zijn er groepen, bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een migratieachtergrond, waar misschien nog winst te behalen is. Andere oplossingen zijn het langer doorwerken en het bewust omgaan met diverse generaties. Verschillende generaties hebben verschillende behoeften en vragen om een eigen benadering.

“Jongeren wisselen bijvoorbeeld veel vaker van baan dan ouderen. Salaris kan hierbij een rol spelen, maar ook ontwikkelmogelijkheden en flexibiliteit. Daarnaast hechten jongeren veel waarde aan werk met maatschappelijke impact en een fijne werksfeer.” aldus Bedia Can, arbeidsmarktadviseur UWV.