Woningbouw blijft achter in Amsterdam

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - In de eerste helft van dit jaar zijn in Amsterdam minder woningen gebouwd dan de bedoeling was. De verwachting is dat aan het eind van het jaar ongeveer 4.500 woningen door marktpartijen in aanbouw zijn genomen. Dat hadden er 7.500 moeten zijn. De gemeente neemt extra maatregelen om de woningbouw weer op peil te krijgen.

Met 2.355 nieuwe woningen in de eerste helft van 2023 loopt Amsterdam flink achter op de doelstellingen. Van de gebouwde woningen zijn 1.576 sociale huurwoningen en 211 middeldure huurwoningen.

Bouwkosten

Het is op dit moment lastig voor ontwikkelaars en corporaties om projecten financieel rond te krijgen omdat de bouwkosten en rente zijn gestegen. Ook is er onzekerheid over landelijk beleid rond middenhuur. Daardoor haken beleggers af.

De afgelopen maanden hebben de gemeente samen met corporaties en ontwikkelaars verschillende maatregelen genomen om zoveel mogelijk door te bouwen. Zo hebben is de grondprijsindexering gedempt tot vijf procent per jaar en zijn de plannen aangepast om projecten financieel haalbaar te maken.

Grondprijzen

Bij transformatieprojecten worden nu ook de eerder afgesproken grondprijzen tegen het licht gehouden. Dit is gunstig voor de ontwikkelaar, omdat de grondprijzen hierbij lager uit kunnen vallen. Daarnaast wordt onderzocht of de indexatie van de grondprijzen beter op een andere manier kan worden vastfesteld en of het helpt als de grondprijzen pas later worden vastgelegd.

Steun van het Rijk

Er wordt ook gebruik gemaakt van de Startbouwimpuls van het Rijk. Met deze regeling kan extra financiële steun worden verkregen voor bouwprojecten die dreigen te worden vertraagd of stopgezet. 

De verwachting is dat volgend jaar het aantal nieuwe woningen opnieuw tegenvalt ,  maar dat de cijfers op termijn wel weer beter worden. Positief is dat de belangstelling voor bouwen in Amsterdam nog steeds groot is en dat er genoeg plannen liggen. Zodra de omstandigheden verbeteren, staat de gemeente klaar voor de bouw van zoveel mogelijk woningen.