Onderzoek OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

HAARLEMMERMEER/AMSTERDAM - In en rond Haarlemmermeer en Amsterdam groeit het aantal inwoners, bedrijven en reizigers. Tot 2040 komen er 250.000 nieuwe woningen en 230.000 extra arbeidsplaatsen bij. Om het openbaar vervoer mee te laten groeien wordt onderzocht wat nodig is. Van ruim dertig mogelijke oplossingen wordt toegewerkt naar de vijf meest kansrijke oplossingen. En daarna naar één voorkeursalternatief.

Een van de alternatieven is namelijk het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. Over dit alternatief is al veel gesproken en is vastgesteld als meest voor de hand liggende optie. Inwoners kunnen meepraten over oplossingen. ER zijn twee informatiebijeenkomsten waarvoor kan worden aangemeld: bijeenkomsten zijn:   

Donderdag 16 november van 19.00 uur tot 21.00 uur in het MBO College Airport - ROC van Amsterdam Opaallaan 25 Hoofddorp 

Donderdag 30 november een online bijeenkomst. Na aanmelding wordt een link voor deze bijeenkomst gestuurd.

Verbinding 

Het onderzoek richt zich op de verbinding van treinstation Amsterdam Zuid tot en met treinstation Hoofddorp. De gemeente Haarlemmermeer voert het onderzoek uit met acht andere partijen in de regio. Deze partijen zijn: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Schiphol Group, Schiphol Area Development Company N.V. en de N.S.

Zes fases

Het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer bestaat uit zes fases, een Initiatieffase (2017- 2022), een Verkenningsfase (2022-2024), een Planstudiefase, een  Planuitwerkingsfase, een Realisatiefase en een Beheerfase. Het traject zit nu in de Verkenningsfase. In deze verkenningsfase staat de vraag centraal wat de urgentie van het project is en welke oplossingsrichtingen relevant zijn om nader te onderzoeken. 

Meer informatie en aanmelding voor de nieuwsbrief via:ovamsterdamhaarlemmermeer.nl of  haarlemmermeer-van-morgen. Ook per mail via: info@ovamsterdamhaarlemmermeer.nl.