Laagste doorstroompercentage WW naar bijstand in vijf jaar in Groot Amsterdam

Nieuws
De gunstige situatie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt droeg bij aan daling in de bijstand..
De gunstige situatie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt droeg bij aan daling in de bijstand.. (Foto: aangeleverd)

REGIO - In oktober werden er in Groot Amsterdam 15.126 WW-uitkeringen verstrekt, een groei van 0,4 procent ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met een jaar geleden steeg het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 12,7 procent. In Nederland steeg het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met 0,4 procent.

In 2022 kwamen in Groot Amsterdam 808 mensen na hun WW-uitkering terecht in de bijstand. Dit is meer dan de helft van het aantal in 2021 toen 1.754 mensen na hun WW-uitkering naar de bijstand overgingen. De gunstige situatie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt droeg bij aan deze daling. Het doorstroompercentage voor die andere gemeenten samen lag in 2022 met 3 procent dichter bij de 2,1 procent voor Nederland als geheel dan bij de 3,3 procent voor Groot Amsterdam. In Amsterdam ging 4 procent van de WW-uitstroom in 2022 over naar de bijstand.

Laagste doorstroompercentage

UWV beëindigde in Groot Amsterdam 24.162 WW-uitkeringen in 2022. Dat gebeurde omdat mensen werk vonden of omdat de maximale termijn voor hun recht op WW-uitkering verstreek. Bij 3,3 procent van de beëindigde WW-uitkeringen volgde een bijstandsuitkering. Dit percentage vanuit de WW is de afgelopen vijf jaar nog niet zo laag geweest. In 2021 was het nog 4,7 procent. In alle leeftijdsklassen daalde de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand. De gunstige arbeidsmarkt voor werkzoekenden droeg hieraan bij. Er waren in 2022 veel vacatures en werkgevers hadden te maken met een krappe arbeidsmarkt. Die situatie doet zich ook in 2023 voor.

Bijstand

Voor gemeente Amsterdam kwam in 2022 het doorstroompercentage naar de bijstand uit op 4 procent (5,4 procent in 2021), en voor het totaal van de overige gemeenten in Groot Amsterdam op 1,4 procent (2,5 procent in 2021). Uit eerdere analyses van UWV naar de doorstroom vanuit de WW naar de bijstand bleken een aantal verklarende factoren. Alleenstaanden, laag opgeleiden en mensen die wonen in grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status komen vaker dan gemiddeld na afloop van de WW in de bijstand terecht kwamen. Als werkzoekenden kunnen terugvallen op sociale netwerken kan dat het risico op doorstroom naar bijstand verminderen.

WW-uitstroom 60-plussers

Niet iedereen stroomt door naar bijstand. Dat is bijvoorbeeld het geval als mensen beschikken over vermogen, een partner met inkomen, ziek of arbeidsongeschiktheid zijn of opteren voor vervroegde pensionering. Mensen met een WW-uitkering die aan het begin van hun werkloosheid mimimaal zestig  jaar en vier maanden oud waren en geen nieuwe baan vonden vormen een bijzondere groep. Na afloop van hun WW-uitkering komen zij in aanmerking voor een IOW-uitkering met gunstiger voorwaarden dan bijstand. In 2022 maakten in Groot Amsterdam 216 mensen hiervan gebruik, dat is 8,6 procent van de WW-uitstroom bij 60-plussers. In 2021 ging het nog om 241 mensen, oftewel 10 procent. Voor Nederland zijn deze percentages 9,2 procent (2022) en 9,9 procent (2021). De doorstroom van 60-plussers naar bijstand was in Groot Amsterdam 3,0 procent van de 60-plussers in 2022 (75 mensen) en 3,7 procent in 2021 (89 mensen). De landelijke percentages zijn 1,6 procent (2022) en 2,3 procent (2021).