Rekenkamer gaat grof vuil ophalen onderzoeken

Nieuws
De meeste Amsterdammers kunnen hun grof afval nu op een wekelijkse vaste ophaaldag op straat zetten.
De meeste Amsterdammers kunnen hun grof afval nu op een wekelijkse vaste ophaaldag op straat zetten. (Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de inzameling van grof afval door de gemeente Amsterdam. Inwoners worden gevraagd om voor het onderzoek  een enquête in te vullen waarin zij kunnen laten weten wat ze van de inzameling van grof afval vinden. Het gaat bij grof afval om spullen die niet in de container of vuilniszak passen, zoals een magnetron, matras of tafel.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van grof afval van bewoners. Het gaat om spullen die niet in de container of vuilniszak passen, zoals een magnetron, matras of tafel. De meeste Amsterdammers kunnen hun grof afval nu op een wekelijkse vaste ophaaldag op straat zetten. In een paar gebieden moet hiervoor een afspraak met de gemeente worden gemaakt. Ook kunnen Amsterdammers hun grof afval zelf wegbrengen naar een recyclepunt.

890.000 kilo afval

Elke dag produceren alle Amsterdammers samen 890.000 kilo aan afval. De gemeente heeft de wettelijke taak om het afval van Amsterdamse huishoudens in te zamelen. Het college heeft aangegeven dat het een grote logistieke opgave is om deze hoeveelheid afval in te zamelen, te (laten) verwerken en de stad schoon te houden. Zo moet de gemeentelijke inzamelingsdienst op een doordeweekse dag 120 tot 160 routes rijden. Daarnaast zijn zo’n 600 stadsreinigers bezig met onder andere het wegvegen van zwerfafval en het legen van prullenbakken in de openbare ruimte. Het college geeft bovendien aan voor een toenemend afvalaanbod te staan, mede vanwege de groei en verdichting van de stad en een intensiever gebruik van de openbare ruimte. Tegelijkertijd moet de gemeente opereren in een wereld van arbeidskrapte en (sterk) wisselende verwerkingskosten, opbrengsten uit waardenstromen en materiaalprijzen. 

Reiniging

De gemeentelijke taken van het inzamelen van huishoudelijk afval en het schoonhouden van de openbare ruimte heeft de rekenkamer onder het thema ‘afval en reiniging’ opgenomen in het onderzoeksprogramma van 2023. Bij de inventarisatie van mogelijke onderzoeksthema’s gaven verschillende raadsfracties namelijk aan zich zorgen te maken over de uitvoering van deze taken. Enerzijds omdat de stad de afgelopen jaren niet schoon genoeg was, mede vanwege de enorme toename van afval in de coronajaren.  Anderzijds omdat er problemen zijn bij de gemeentelijke directie die de afvalinzameling uitvoert. Ook leeft het het thema van een schone stad ook sterk onder Amsterdammers. Ook zij droegen veel onderzoeksuggesties aan over afval en reiniging, met name over het schoonhouden van de openbare ruimte en de handhaving op afvaloverlast.

Inzameling

De rekenkamer onderzoekt wat er bekend is over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeentelijke inzameling van grof afval. Ook worden de verschillende manieren om grof afval in te zamelen vergeleken. In het Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen (2020-2025) staat namelijk dat de gemeente het ophalen op afspraak en het zelf wegbrengen wil uitbreiden. Verder werkt de gemeente nu een  strategie voor grof afval uit. Daarbij kijken ze opnieuw naar de inzamelmethoden.

De onderzoeksresultaten van het onderzoek van de rekenkamer kunnen het gemeentebestuur helpen bij de verdere ontwikkeling van en besluitvorming over het grof afvalbeleid.

De enquête is te vinden via deze link