Twee bruggen Nieuwe Osdorpergracht is genoeg

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

NIEUW-WEST - De Nieuwe Osdorpergracht krijgt twee bruggen in plaats van drie. De brug ter hoogte van Inzet is uit het ontwerp gehaald. De brug ter hoogte van de Jan Celestraat en Volharding wordt twee meter breder, zodat er meer ruimte voor voetgangers komt.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West is op 31 oktober akkoord gegaan met deze twee wijzingen in het definitief ontwerp openbare ruimte Osdorpplein. Het dagelijks bestuur is ook akkoord gegaan met het in fases aanleggen van de Nieuwe Osdorpergracht.

Wijziging ontwerp

Op advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben is onderzocht of er niet te veel bruggen over de Nieuwe Osdorpergracht waren gepland. Uit dit onderzoek blijkt dat twee bruggen over de gracht genoeg zijn. De brug ter hoogte van de Jan Celestraat en Volharding wordt dus wel breder gemaakt om voetgangers genoeg ruimte te geven.

De Nieuwe Osdorpergracht en de bruggen worden in twee delen aangelegd, het westelijk en het oostelijke deel. De verwachting is dat het westelijk deel van de Nieuwe Osdorpergracht eind 2027 klaar is en het oostelijk deel eind 2029. De ontwerpen van de twee bruggen en de Nieuwe Osdorpergracht worden verder uitgewerkt.

Informatieavond

Op 5 december wordt het nieuwe voorontwerp van de Nieuwe Osdorpergracht en de bruggen ter vaststelling voorgelegd aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West. Daarna wordt er een informatieavond voor omwonenden georganiseerd waarin het gewijzigde ontwerp, de aanleg en de planning van de Nieuwe Osdorpergracht en bruggen worden toegelicht.