Amsterdam voert per 1 januari nieuwe tarieven voor leges in

Nieuws
De gemeente Amsterdam legt de kosten van de leges bij de aanvrager neer.
De gemeente Amsterdam legt de kosten van de leges bij de aanvrager neer. (Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - De nieuwe legestarieven voor 2024 zijn vastgesteld. Leges worden betaald voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2024.

Om de kosten van de inflatie te dekken, zijn alle tarieven met 5,6 procent geïndexeerd. Voor sommige producten bepaalt de Rijksoverheid de legestarieven, zoals voor paspoorten en rijbewijzen. Die tarieven worden van het Rijk overgenomen.

De veranderingen op een rij:

De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024. Daarmee verandert er veel binnen het fysieke domein. Voor omgevingsvergunningaanvragen zijn er nu twee ‘hoofdtoetsen’: de ruimtelijke en de bouwkundige toets. In de Omgevingswet zijn dit twee afzonderlijke activiteiten die ook afzonderlijk kunnen worden aangevraagd.

Milieuleges zijn nieuw. Voor verschillende milieubelastende activiteiten moet een vergunning worden aangevraagd waar leges voor worden geheven.

De legespercentages voor het bouwen van gebouwen zijn verlaagd om rekening te houden met de stijgende inflatie van de bouwkosten.

Voor duurzaam verbouwen aan bestaande gebouwen geldt weer een 0 euro-tarief bij aanvragen.

Tariefsverhoging voor splitsingsvergunningen en vergunningen voor Bed & Breakfast (534,80 euro) en vakantieverhuur (71 euro).

Tariefsverhoging voor horecaleges met tien procent.

Tariefsverhogingen Werken in openbare ruimte (Wior) met 64 procent. 

Nieuwe tarieven voor ontheffing voor toegang touringcars. 

Tariefsverhoging voor ligplaatsvergunning woonboten met 124 procent. 

Nieuw tarief voor exploitatie van meerdere kindercentra en tariefsverlaging exploitatie gastouder Kinderopvang van 357 euro 60 naar 215 euro 50.

Waarom zijn tarieven aangepast?

De kosten van het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een uittreksel komen zo terecht bij de aanvrager en hoeven niet alle Amsterdammers eraan mee te betalen. De gemeente brengt nooit meer kosten in rekening dan ze zelf moet maken om legesproducten en -diensten te leveren. Er word dus geen winst op de legestarieven gemaakt.