Amsterdammers gaan meer gemeentebelasting betalen

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - Er ligt binnenkort weer een belasting aanslag voor de gemeentelijke voorzieningen op de mat. Amsterdammers kunnen de brief ontvangen tussen 11 en 23 februari. Met die belasting wordt alles wat op straat gebeurt gefinancierd zoals het riool, de openbare verlichting en afvalinzameling. 

Deze posten worden namelijk betaald uit de gemeentelijke belastingen. Elk jaar krijgen inwoners daarom een gecombineerde belastingaanslag. De gemeenteraad bepaalt ieder jaar hoeveel een ieder betaalt aan gemeentelijke belastingen. Omdat de kosten van de gemeente omhooggaan, stijgen ook de gemeentelijke belastingen.

Amsterdam.nl

Wie de aanslag niet kan betalen krijgt de gelegenheid om de aanslag in acht termijnen te betalen, via een automatische incasso of kan een betalingsregeling aanvragen. Op amsterdam.nl zijn alle betaalmogelijkheden de belastingaanslag vinden. Als iemand weinig inkomen en spaargeld heeft, kan er kwijtschelding aangevraagd. Dan hoeven misschien niet alle belastingen op de gecombineerde aanslag te worden betaald. Kijk voor alle voorwaarden op amsterdam.nl/kwijtschelding.

Bestemming

Een deel van het belastinggeld heeft een directe bestemming. Zo wordt de rioolheffing geheel besteed aan het verwerken van afvalwater en onderhoud aan het rioolstelsel. Van de afvalstoffenheffing wordt het ophalen en verwerken van het afval betaald. Andere belastingen worden geïnvesteerd in projecten en voorzieningen in de stad. Denk aan onderwijs, speeltuinen, cultuur of sport. Maar ook het onderhoud aan straten, pleinen, bruggen en parken.

WOZ-waarde

Op de gecombineerde aanslag staat ook de WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is de waarde van de woning. De hoogte van de WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de buurt. Bij het vaststellen van de waarde geldt wat de waarde zou zijn op 1 januari van het vorige jaar. Dit heet de waardepeildatum. De waardepeildatum voor deze WOZ-waarde is dus 1 januari 2023.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde is vastgesteld. Het verslag is te vinden in Mijn Belastingen. Bij het WOZ-waardeloket kan gratis de WOZ-waarde van de woning vergeleken met andere woningen in de straat, stadsdeel of stad.

Hulp en advies

Bij Buurtteam of Sociaal Loket kunnen vragen over financiële regelingen van de gemeente worden gesteld. En ook voor hulp bij het invullen van de aanvraag voor kwijtschelding. Kijk op buurtteamamsterdam.nl en amsterdam.nl/sociaalloket voor de adressen.