Sloterplas en oevers beschermd stadsgezicht

Nieuws
De Sloterplas is in de race voor beschermd stadsgezicht.
De Sloterplas is in de race voor beschermd stadsgezicht. (Foto: Brandeisfotografie)

NIEUW-WEST - De gemeente Amsterdam wil de Sloterplas en zijn oevers aanwijzen als beschermd stadsgezicht, omdat voor het hele gebied rond het Osdorpplein het behoud en de versterking van bestaande kwaliteiten belangrijk.

Eind 2022 was de inspraakperiode voor het voornemen om de Sloterplas en oevers aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Er zijn 56 inspraakreacties binnengekomen.

Westelijke Tuinsteden

De plas vormt het hart van de Westelijke Tuinsteden in het Algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934. In dit plan staat de plas beschreven als een slingerende rivier. Op de zuidoever moest een dichte bomenrij komen als afscheiding tussen de plas en de wegen.

Optie Zuid

In december 2020 kwam de aanvraag binnen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Na onderzoek zijn de cultuurhistorische en landschappelijke waarden op een rij gezet. Deze waarden zijn meegenomen in de nieuwe plannen. De Optie Zuid past het beste bij deze waarden. De Optie Zuid is op de hoek van de Sloterplas bij de Lelylaan en de Meer en Vaart.

Het plan wordt om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt, wordt de beschermende regeling in het omgevingsplan opgenomen.