College kiest voor Nieuwe Meervaart in de Sloterplas

Nieuws
De volgende fase voor de vernieuwing van het stadscentrum rond het Osdorpplein kan beginnen.
De volgende fase voor de vernieuwing van het stadscentrum rond het Osdorpplein kan beginnen. (Foto: Brandeisfotografie)

NIEUW-WEST - Het college van B en W hebben ingestemd met de plannen voor de volgende fase voor het aantrekkelijk en compleet maken van het stadscentrum voor Nieuw-West, het Osdorpplein. Daarin staat ook welke locatie voor theater de Nieuwe Meervaart is gekozen. Dat komt in de Sloterplas, in de hoek van Lelylaan en Meer en Vaart.

Na een inspraakronde en deskundig advies liggen er nu aangepaste plannen op tafel. Er zijn 155 inspraakreacties gegeven. De reacties gingen over heel veel onderwerpen. Van leefbaarheid en veiligheid tot verkeer en groen. De meeste reacties gingen over de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas. De belangrijkste aanpassingen in het plan vergeleken met de conceptversie zijn in de gebieden Tussen Meer Zuid en de Nieuwe Osdorpergracht gedaan.

Osdorpplein

Nieuw-West groeit snel. Daar hoort een stadscentrum met allure bij. Het Osdorpplein met daaromheen de Sloterplas en veel groen is een prachtige plek en verandert in een stadscentrum met een eigen karakter. Er worden meer dan duizend nieuwe en duurzame woningen gebouwd. De meeste zijn voor veel mensen betaalbaar. Er komen mooiere straten en meer culturele voorzieningen, horeca en winkels. Voetgangers krijgen meer ruimte: met veilige oversteekplekken en bredere stoepen met bomen en planten. Er komen extra plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten of te ontspannen.

En dan is er nog het nieuwe theater, de Nieuwe Meervaart. Er is met veel mensen lang gepraat over de vraag waar dat moet komen. Het is een moeilijke keuze. Na alle overleg en onderzoek lagen er drie mogelijke plekken, namelijk Noord, Midden en Zuid, op tafel. Amsterdammers mochten hier hun mening over geven en ook twee onafhankelijke adviescommissies hebben hier goed naar gekeken. Het college van B en W heeft afgelopen week voor de ‘optie Zuid’ gekozen. In optie Zuid ligt de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas, netjes buiten onze hoofdgroenstructuur. Waar het nieuwe gebouw precies in de hoek komt is nog niet bekend. Mogelijk komt het gebouw voor een deel op de oever. Daarover houdt de gemeenteraad nog een aparte bespreking.

Nieuwe Meervaart 

De hoofdgroenstructuur is er om groengebieden zoals bomen in de stad te beschermen. Hierin mag volgens de regels niet gebouwd. Maar de adviescommissies adviseren het college om het gebied waarbinnen de Nieuwe Meervaart gebouwd moet worden, uit te breiden naar de oever. Want, zeggen zij, zo kan je het nieuwe gebouw beter in de omgeving inpassen. Maar hierdoor kan het gebouw wel voor een deel in de hoofdgroenstructuur komen. En daar mag dus niet gebouwd.

Het college legt dit dilemma voor aan de gemeenteraad. Die geeft vervolgens een reactie terug aan het college van B en W. Het college neemt alle wensen en bedenkingen van de gemeenteraad mee in het definitieve besluit over de inpassing van de Nieuwe Meervaart. Het definitieve plan voor de inpassing wordt in het tweede kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inloopmomenten

De informatieavond wordt maandag 11 maart gehouden van 16.30 tot 21.30 uur, in De Opgang, Tussen Meer 68.  Het is ook mogelijk om op een van de inloopmomenten langs te komen op maandag 4 en dinsdag 5 maart tussen 16.00 en 20.00 uur bij Informatiepunt Osdorpplein, Van Suchtelen van de Haarestraat 14. Lees meer over het project op: www.amsterdam.nl/osdorpplein.

De aangepaste plannen voorgelegd aan de gemeenteraad. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening behandelt op woensdag 13 maart de investeringsnota over de vernieuwing en de raadscommissie Financiën, Kunst en Diversiteit behandelt het onderwerp Nieuwe Meervaart op donderdag 21 maart. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad eind maart over de plannen. Daarna wordt er samen met de vastgoedpartijen de plannen verder uitgewerkt. Hierbij worden bewoners en andere belanghebbenden in het gebied betrokken.