Zwemles voor alle Amsterdamse kinderen

Nieuws
Het is belangrijk dat je kunt zwemmen in een waterstad als Amsterdam.
Het is belangrijk dat je kunt zwemmen in een waterstad als Amsterdam. (Foto: Pixabay)

AMSTERDAM - Scholen schrappen het schoolzwemmen en ouders haken af vanwege de hoge kosten van zwemles. Daardoor halen steeds minder kinderen een zwemdiploma. De gemeente Amsterdam wil kijken hoe de scholen het best kunnen worden geholpen om het gratis schoolzwemmen te organiseren. Daarvoor is een proef gestart in Zuidoost.

Amsterdam is een echte waterstad. In een stad vol grachten, kanalen, vijvers en rivieren is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen goed kunnen zwemmen. 

A-diploma

Het aantal kinderen dat een A-diploma heeft, is na de coronapandemie gedaald. In de jaren voor 2020 nam het diplomabezit in groep 8 nog steeds toe. In 2020 had 95,2 procent van de kinderen in groep 8 een A-diploma. Vanaf 2020  is er een daling. Bij de meting van 2022 was het diplomabezit gedaald naar 93,7 procent en in 2023 was dit nog verder gedaald naar 92,3 procent.

Er is wel een groot verschil per stadsdeel: in Zuidoost had 85,6 procent van de groep 8-kinderen in 2023 een A-diploma. In stadsdeel Centrum was dat 98,6 procent.

Corona-effect

Tijdens de coronaperiode ontstonden er lange wachtlijsten voor zwemlessen. Om de gemiste zwemlessen in te halen, zijn de afgelopen twee jaar meer lessen gegeven. Maar de achterstand is nog steeds te merken.

De gemeente Amsterdam wil dat alle Amsterdamse kinderen hun zwemdiploma’s A én B halen en daarna ook regelmatig blijven zwemmen. Want met alleen een A-diploma is het nog niet veilig genoeg in het water. En als je niet regelmatig zwemt, verleer je het zwemmen. De ambitie is dat meer kinderen vóór hun achtste verjaardag hun zwemdiploma’s halen en daarmee eerder goed kunnen zwemmen.

Gratis zwemles

Sommige ouders kunnen geen zwemles betalen en in kwetsbare gezinnen lukt het soms niet om zwemles te organiseren. Daarom kunnen ouders die weinig inkomsten hebben een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor gratis zwemles. Ruim 5.000 kinderen doen dat jaarlijks en dat worden er steeds meer. Schoolzwemmen is in Amsterdam altijd gratis gebleven.

Schoolzwemmen

De beste manier om ervoor te zorgen dat kinderen goed leren zwemmen en daarna blijven zwemmen, is met schoolzwemmen. Maar soms lukt het een school niet om schoolzwemmen te organiseren. Zij hebben daar te weinig tijd voor of willen de groepsdocenten niet extra belasten. Daarom worden scholen geholpen om schoolzwemmen te organiseren. 

De proef start in Zuidoost en een paar in Noord. Uit de meting diplomabezit Amsterdamse Basisscholen 2023 en de Sportmonitor 2022 blijkt namelijk dat het zwemdiplomabezit in Zuidoost het laagst is in de stad. In de proef worden nieuwe manieren getest om diplomazwemmen voor groep 3 en 4 te organiseren, waardoor de scholen er minder tijd aan kwijt zijn. ER wordt met schooldirecties gekeken hoe de druk op de school kan worden verlaagd. Bijvoorbeeld door de begeleiding van de kinderen door andere mensen dan de docenten te laten doen. En groep 7 en 8 kunnen deelnemen aan een leuk programma om te zorgen dat kinderen blijven zwemmen.

De tussenresultaten van de proef worden nog voor de zomer verwacht.