Einde aan tuintegeltragedie: “Dan pakken we het zelf wel op!”

Nieuws
Helpende handen van onder andere dagelijks bestuurder Nazmi Türkkol zorgden dat de tegels snel waren opgeruimd.
Helpende handen van onder andere dagelijks bestuurder Nazmi Türkkol zorgden dat de tegels snel waren opgeruimd. (Foto: Brandeisfotografie)

NIEUW-WEST - Een stapel tuintegels in de openbare ruimte van Slotervaart is al sinds de zomer van 2023 een doorn in het oog van de buurt. De bewoner die het daar dumpte vanuit de eigen tuin is niet aanspreekbaar, ogenschijnlijk verward, en meldingen van buren bij woningcorporatie of gemeente leidden tot niets. Dan pakken we het zelf op, zei dagelijks bestuurder Nazmi Türkkol uiteindelijk.

Shirley Brandeis

“Dit is exemplarisch voor wat er misgaat bij de gemeente.” Jan van der Borden staat op het grasveld bij de speeltuin nabij het Sierplein in Slotervaart. Hij woont daar niet, maar helpt vandaag in zijn rol van VuilnisOproer-voorzitter graag mee. Samen met gebiedsmakelaar Don Hameeteman, Hüseyin Sahin van Eigen Haard, een buurtbewoner en de mannen met de auto van Stadsdeelwerken. Exemplarisch is het dus volgens Van der Borden. “Iedereen wijst naar de ander als verantwoordelijke. Of er wordt gezegd dat de wagen die het moet weghalen het grasveld niet op kan omdat dat te drassig is.”

Over de schutting

Deze ochtend is het gras drassig, maar de wagen kan gewoon naast het grasveld blijven staan. Dan maar een paar meter sjouwen. Met vijf paar handen is het klusje in tien minuten geklaard. 

Was het onwil? “Het is afschuiven,” zegt buurtbewoner Eric Roodnat die al sinds augustus melding van de stapel tegels maakt, nadat het aanspreken van de ‘dader’ nergens toe leidde. “De tegels zijn over de schutting gegooid en daarmee het probleem van het opruimen ook.” Uiteindelijk deed hij begin februari zijn verhaal tijdens een bijeenkomst van VuilnisOproer, een netwerk van bewoners, ambtenaren en organisaties die het afvalprobleem creatief en doelmatig aanpakken, op straat en op bestuurlijk niveau. 

Dagelijks bestuurder Nazmi Türkkol was die avond aanwezig. En schudde beschaamd zijn hoofd. “Dat zo’n melding niet wordt opgepakt…”

Grijs gebied

“Het is een grijs gebied,” zegt Hüseyin Sahin, wijkbeheerder van Eigen Haard in Slotervaart. Ook hij zat met zijn handen in het haar met de tuintegelmelding. Afgelopen vrijdag stak hij dan ook graag de handen uit de mouwen. Aan een structurele oplossing wordt gewerkt. “We zijn samen met Buurthulp en Combiwel in gesprek om een klussenteam op te richten. Voor onder andere dit soort dingen.” Volgens Van der Borden was het in het geval van de tegels ook anderszins veel simpeler op te lossen. “Hop, samen met je buren de tegels aan de rand van de stoep zetten. Dan ruimt de gemeente het wel op. Bewoners kunnen soms ook wel een stapje naar voren doen. Door deze actie vandaag willen we laten zien hoe het ook kan.”

Meldingsmoeheid

Dagelijks bestuurder Türkkol hoopt dat de tuintegelkwestie niet leidt tot nog meer meldingsmoeheid. Nieuw-West lijkt in het gemeentelijk systeem namelijk een schoon, niks-aan-de-hand-stadsdeel vanwege de relatief weinig meldingen. Waar men in stadsdeel Zuid voor elke opengebroken afvalbak tien bezorgde burgers heeft die melding doen, is men in Nieuw-West het melden moe. 

Türkkol: “Maar je moet het echt melden, hoor. Dan ziet de gemeente in het systeem dat het niet lekker gaat. En komt er ook meer geld vrij vanuit de stad om het aan te pakken.” Hij snapt de moeheid wel. Zeker als hij naar de stapel tegels hier kijkt. “Dit is geen lekker voorbeeld nee. En melden is ook niet voor iedereen eenvoudig. Je moet iets invullen in een app of op een website, of je hangt een half uur met 14020 aan de telefoon.” 

VuilnisOproer-voorzitter Van der Borden en zijn achterban van ruim 200 VuilnisOproer-leden weten het antwoord wel: via whatsapp melden mogelijk maken. “De meeste mensen kunnen dat wel. En dat levert een beter beeld op in het systeem. De gemeente vaart namelijk op die gegevens; niet op beleving of achterliggende redenen van niet melden.” En nog een idee: één team in Nieuw-West dat wekelijks locaties in Nieuw-West langsgaat. “We hebben bij VuilnisOproer bewoners die als BuurtBlikVangers hun ogen en oren openhouden. Die weten welke locaties snel vervuild zijn. We kunnen het zo doorgeven!”

Expositie

En de tuintegels? Die krijgen een nieuwe bestemming. Donderdag 29 februari wordt op het Tuinstadhuis aan Plein ’40-’45 om 16 uur de bijzondere expositie de Afval Expofette feestelijk geopend. Hierin spelen de tegels een prominente rol en staan de verhalen van bewoners, ambtenaren en ondernemers centraal. De expositie is in maart elke vrijdag van 10 tot 17 uur te zien in de Plaza op de begane grond.

Een korte film over het einde van deze tuintegeltragedie is te zien op www.facebook.com/ShirleydeJournalist. Ook meedoen met VuilnisOproer? Zie www.vuilnisoproer.nl. Iets melden? Dat kan via de app Buiten Beter, via meldingen.amsterdam.nl of het telefoonnummer 14020.