Meer ICT’ers beschikbaar in Groot Amsterdam

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

REGIO - Het aantal mensen met een achtergrond in de ICT dat in de afgelopen twaalf maanden landelijk een beroep deed op een WW uitkering, steeg met bijna 40 procent. Hoewel er meer mensen beschikbaar zijn, blijft de regionale ICT-sector krap. Werkgevers slagen er niet in om de openstaande vacatures gevuld te krijgen en is er zelfs een daling van het aantal vacatures, zowel in de regio als landelijk.

In januari 2024 ontvingen bijna 600 mensen in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam met een ICT-beroep een WW-uitkering. Dat waren er in januari 2023 nog 386; een stijging met 54 procent. De procentuele stijging van het totaal aantal WW’ers in die periode kwam uit op 16 procent. Het aantal ICT’ers dat een beroep deed op een WW-uitkering steeg dus fors. Van de bijna 600 hiervoor genoemde werkzoekende ICT’ers hebben de meeste een achtergrond als softwareontwikkelaars, ICT-servicedeskmedewerkers, adviseurs, consultants en informatiemanagers en ICT Web- en multimediadevelopers.

Groot Amsterdam

Het totaal aantal openstaande vacatures is in Groot Amsterdam in een jaar tijd (tussen het derde kwartaal van 2022 en het derde kwartaal van 2023) afgenomen met 13 procent. De daling in de regionale ICT-sector was met 17 procent groter (van 6.520 naar 5.430 openstaande vacatures). Belangrijkste verklaring hiervoor lijkt dat de Nederlandse economie krimpt. Het aantal faillissementen van bedrijven met veel ICT’ers stijgt sneller dan gemiddeld. Dit heeft gevolgen voor mensen in de ICT-sector, maar ook voor ICT’ers in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Daarnaast is er in 2023 veel minder geïnvesteerd in Tech bedrijven dan in 2022. Hierdoor zijn veel bedrijven terughoudender met het aannemen van mensen.

Moeilijk vervulbaar

UWV heeft eind 2023 een landelijk onderzoek onder ruim 4.000 werkgevers uitgevoerd, waarbij ook werkgevers in de sector ICT zijn bevraagd. Werkgevers in de sector ICT gaven aan dat ruim de helft van de ontstane vacatures in hun sector moeilijk vervulbaar was. Voor 2024 verwacht 68 procent van de werkgevers dat de situatie bij het vervullen van hun vacatures gelijk blijft en 15 procent van hen verwacht dat vacatures vervullen moeilijker wordt. De meest voorkomende redenen waarom ICT-werkgevers vacatures moeilijk vervulbaar vonden in 2023 zijn ‘te weinig reacties’ en ‘in onvoldoende mate aanwezig zijn van benodigde vaardigheden’ (82 procent en 78 procent van de werkgevers). Ook noemden zij ‘onvoldoende vakkennis’ en ‘ontbreken werkervaring’ vaak (67 procent en 57 procent).

ICT-beroepen

Digitalisering is één van de oplossingen voor de algemene krapte op de arbeidsmarkt, omdat het tekort aan personeel afneemt als werkgevers minder werknemers nodig hebben voor hun productie en dienstverlening. Daarom neemt het belang van ICT’ers alleen maar toe in de toekomst. Het interesseren van studie- en beroepenkiezers voor ICT-beroepen is dan ook essentieel om de krapte en de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de toekomst te kunnen aanpakken.

In januari 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam 15.445 WW-uitkeringen verstrekt, iets meer dan de maand ervoor (3,5%). In vergelijking met januari 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groot Amsterdam toe met 16,5%. De stijging in Nederland over dezelfde periode bedroeg 8,2 procent.