Geen geld meer voor sportclubs die niet voldoen aan basisregels voor jeugd

Nieuws
De basisregels zijn bedoeld grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.
De basisregels zijn bedoeld grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. (Foto: Pexels)

AMSTERDAM - Sportclubs die zich niet houden aan de basis regels om ieder kind veilig te laten sporten krijgen geen geld meer van de gemeente. Ook in de sport komt grensoverschrijdend gedrag voor, zoals pesten, discriminatie en seksueel misbruik. De basisregels zijn bedoeld grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo heeft één op de acht sporters in Nederland wel eens te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarom moeten alle Amsterdamse sportclubs ervoor zorgen dat ze een veilige plek bieden waar iedereen zich fijn voelt.

Basisregels sportclubs

Sinds vorig jaar moeten clubs aan specifieke eisen voldoen om financiële steun te krijgen van de gemeente. Mensen die bij clubs met kinderen en jongeren tot en met 17 jaar werken, moeten bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Als clubs daaraan niet meewerken, stoppen de betalingen.

Bijna alle Amsterdamse sportclubs voldoen aan de regels, of zijn hard op weg om daar te komen. Op dit moment voldoen 482 sportclubs al.

Zij moeten zich houden aan de volgende regels:

* Alle trainers en begeleiders die met kinderen en jongeren tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een VOG. 

* Alle trainers en begeleiders die met kinderen en jongeren tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, moeten de gedragscode sociale veiligheid ondertekenen. Iedere sportaanbieder heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) waar kinderen en jongeren naartoe kunnen als er problemen zijn.

Stopzetten steun

Zeven sportclubs voldoen na meerdere herinneringen nog niet aan de regels. Met deze clubs stopt Amsterdam de samenwerking, na een laatste waarschuwing. Dit betekent dat deze sportclubs geen financiële ondersteuning meer krijgen. Dat heeft ook gevolgen voor de leden die minder geld te besteden hebben en afhankelijk zijn van bepaalde regelingen zoals de Stadspas of Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze sporters worden geholpen om een andere club te vinden waar ze veilig kunnen sporten.

Ook betrekt Amsterdam deze clubs niet meer bij sportactiviteiten, zoals introductielessen op scholen. Als deze clubs alsnog belangrijke zaken op orde brengen, kunnen ze weer in aanmerking komen voor de gemeentelijke steun.

Controle

Omdat trainers en coaches komen en gaan, worden jaarlijks clubs in juni gecontroleerd of ze nog steeds aan de regels voldoen. En of alle nieuwe trainers en coaches ook de juiste papieren hebben. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen en jongeren die iets zien of meemaken wat niet goed voelt, dit kunnen melden bij de onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van een vereniging. Ook kunnen ze een melding doen bij het Centrum Veilige Sport. De vertrouwenscontactpersonen worden geholpen meer zichtbaar te zijn.