Stadsdeelcommissie stemt positief over nieuw bestuur

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Canan Uyar)

Nagenoeg unaniem stemde afgelopen woensdag de Stadsdeelcommissie positief over de voordracht van de drie kandidaten voor het dagelijks bestuur van Noord. Er staat de gemeenteraad niets in de weg om alle drie de komende week, op 22 juni, te benoemen als bestuurder. Vanaf dat moment bestaat het dagelijks bestuur in Noord uit voorzitter Brahim Abid (PvdA) en de leden Esther Lagendijk (GroenLinks) en Yassmine El Ksaihi (D66).

door Tom Tossijn

Hoewel er afgelopen woensdagavond veel kritische vragen werden gesteld door de Noordse commissieleden is uiteindelijk positief geadviseerd over de drie kandidaten voor het dagelijks bestuur. Ze kregen alle drie tien stemmen voor en slechts één stem tegen. 

Daaraan voorafgaand moest de stadsdeelcommissie nog wel kennismaken met de drie kandidaten (behoudens met Esther Lagendijk, die was de afgelopen vier jaar al lid van het dagelijks bestuur). En de commissie wilde om de stemming enige inhoud te geven van alles weten over het drietal. De ideeën, visies op Noord en politieke voorkeuren van de drie schoten afgelopen woensdag over de commissietafels heen en weer.

Bedrijfsleven

Het meest was de commissie afgelopen woensdag nieuwsgierig naar de presentatie van de potentiële stadsdeelvoorzitter Brahim Abid. In Noord is hij immers vrij onbekend en heeft in het verleden geen uitgesproken standpunten in of over Noord ingenomen. 

Met vlag en wimpel doorstond Abid echter de ondervraging en liet zich als een redelijke en zorgvuldig afwegende bestuurder kennen. Hij wil vooral in het nieuwe DB teamspeler zijn en zich inzetten voor intensief contact met buurtbewoners en ondernemers. Al maakte hij er in zijn presentatie geen geheim van dat hij het georganiseerde bedrijfsleven in Noord nog moet leren kennen.

Het zit hem dwars dat lang niet overal in Noord voldoende condities zijn om kinderen met elkaar evenwichtig te laten opbloeien, te wijten aan de toenemende tweedeling van de samenleving. “De sociale cohesie staat stevig onder druk”, vatte de komende voorzitter zijn conclusies samen. Er is volgens hem veel te doen, onder andere de aanpak van de bereikbaarheid in Noord (Abid is voorstander van de nieuwe verbindingen over en onder het IJ) en gebiedsgerichte maatregelen voor woningbouw en voorzieningen. Plannenmakerij gebeurt nadrukkelijk in samenspraak met de bewoners, voegde hij eraan toe. Hij wil zoveel mogelijk de burgers en bedrijven van Noord opzoeken en zich niet verschansen achter bestuurlijke of ambtelijke muren.

Kennis en kunde

In zijn kielzog had Esther Lagendijk het gemakkelijker met de stadsdeelcommissie. Ze is immers als bestuurder goed bekend na vier jaar DB-lidmaatschap. Met haar bevlogen presentatie en goed gekozen woorden overtuigde ze de commissieleden ruimschoots van haar kennis en kunde op het gebied van welzijn, zorg en cultuur en de prioriteiten die daarbij gesteld moeten worden. 

Maar ook legde ze in haar presentatie de nadruk op de consequenties in Noord van de diverse crises: de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de stijgende schuldenlast van veel Noorderlingen, de toenemende armoede, de klimaatcrisis en de tweedeling in de samenleving. Dat vergt ook op lokaal niveau een overheid die van aanpakken weet, betoogde Lagendijk gloedvol. Over de portefeuilleverdeling komen de drie kandidaten overigens nog te spreken met elkaar en met B&W.

Vrolijk en vriendelijk

De laatste presentatie en ondervraging was gewijd aan de relatieve nieuwkomer Yassmine El Ksaihi. Relatief, want ze was eerder bestuurscommissielid en gekozen tot gemeenteraadslid. Ze is niet geboren, maar wel getogen Noorderling: vanaf haar vierde jaar woont ze in Noord en ze kent het stadsdeel goed. 

Ze legde in haar presentatie vooral de nadruk op – onder andere – bereikbaarheid in Noord, de mbo-opleidingen, sociaal ondernemerschap en duidelijke taal van de lokale overheid in beleidsstukken en brieven. Ze wekte vertrouwen door haar open aanpak en vrolijke, vriendelijke reacties op alle gestelde vragen.

Alle drie de kandidaten maken zichtbaar geen keus voor of tegen standpunten van B&W als die in tegenspraak zijn met de opvattingen van Noordse volksvertegenwoordigers. “We zullen aan de ene kant argumenten gebruiken tegen voor Noord ongewenste besluiten en aan de andere kant ook evenwichtig meebewegen met de Stopera, want de stadsdelen staan voor heel Amsterdam”, aldus Esther Lagendijk.