Koninklijke Erepenning Harmoniecorps

Algemeen
De Koninklijke Erepenning is overhandigd
De Koninklijke Erepenning is overhandigd (Foto: Rob Beense)

NOORD - Ondanks het besloten karakter van de plechtigheid was er zondag toch sprake van opwinding. In het Zonnehuis, aan het Zonneplein was het locoburgemeester Touria Meliani van Amsterdam die de Koninklijke Erepenning overhandigde aan Harmoniecorps Tuindorp in Amsterdam Noord. Een toekenning ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de harmonie.

HCT werd opgericht in 1922 en kent een lange en bewogen geschiedenis. De oorlogsjaren en de banden met de scheepswerf NDSM hebben een grote invloed gehad op het orkest. Deze invloed is nog altijd merkbaar. De basis van de vereniging was het zich ten doel stellen de muziek te beoefenen, ‘haren leden muzikale ontwikkeling bij te brengen en den vriendschappelijken geest onder de Tuindorpbewoners te bevorderen.’ Aldus luidde het voornaamste punt bij de oprichting van Harmoniecorps Tuindorp op 8 december 1922.
Recenter bleek het noodzakelijk toekomstbestendiger aan de slag te gaan. In het bestuur maakten oudgedienden plaats voor de jongere generatie. Ook de mogelijke dreiging van problemen met de subsidie wordt afgewend. Vanaf 2018 verzorgt het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de subsidieverstrekking voor de amateurkunst; een tweejaarlijkse subsidie zorgt steeds voor de nodige financiële basis voor de vereniging.