235 extra bomen in Noord

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

In Noord worden binnenkort 235 nieuwe bomen geplant in het Noorderpark en het Vliegenbos. In het Noorderpark komen 200 extra bomen, en in het Vliegenbos 35 bomen.

Door het planten van 235 nieuwe bomen in Noorderpark en Vliegenbos vervangt de gemeente bomen die elders in de stad gekapt zijn omdat ze niet veilig waren. “Dit is wat we graag zien in Noord”, benadrukt stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder groen Brahim Abid. “We zijn blij met iedere extra boom. En terecht. Bomen hebben niet het eeuwige leven, en soms is kap helaas noodzakelijk. Maar met het herplanten van bomen investeren we in de toekomst, zodat we zoveel mogelijk bomen in Noord behouden.”

De portefeuillehouder heeft meer voor het groene Noord in petto: “Dit is pas het begin, want om de ecologie in Noord te verbeteren moeten er meer ecologische verbindingen komen tussen het groen. Dan gaat het niet alleen om extra bomen, maar ook om meer divers groen in de wijken. Dus ook meer struiken, perken en bloemenlinten ter versterking van de kwaliteit van het groen in Noord.”

Doelbewuste keuze

De 235 nieuwe bomen zijn verschillende inheemse boomsoorten, waaronder linden- en eikenbomen. Op basis van het bestaande groen is per locatie nagedacht wat daar het beste bij past. Ook de adviezen van bewoners, betrokken organisaties in de buurt en de landschapsarchitect van de gemeente Amsterdam zijn meegenomen in de keuze. De bodemkwaliteit wordt onderzocht voordat de bomen worden geplant. Waar nodig wordt de grond voorbereid op de komst van de bomen. Zo kunnen ze straks onder de beste omstandigheden uitgroeien tot robuuste en toekomstbestendige bomen.

Veiligheid

De eerder verwijderde bomen op andere plekken in de stad zijn gekapt om onveilige situaties te voorkomen, bijvoorbeeld omdat ze oud of ziek waren. Dan kunnen de takken afbreken. Kappen van zieke bomen voorkomt ook dat ze andere bomen besmetten. Het komt volgens het stadsdeel ook voor dat een boom moet wijken voor nieuwbouw, of dat deze op een onhandige plek staat, waardoor zijn groei stagneert.