Column Stadsdeelbestuur over Kandelaberen

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Roos Trommelen)

De eerste keer dat ik het woord ‘kandelaberen’ las wist ik niet wat het betekende. Kandelaberen is een boom drastisch snoeien, tot er alleen nog een stam en wat takken overblijven. Dit wordt gedaan om een boom die ziek is of verkeerd is gegroeid te behouden.

Door Brahim Abid

En wist u dat er ook een kapvergunning nodig is voor het meer dan 30% snoeien van een boom? Deze ins en outs van ons bomenbeheer wist ik vier maanden geleden nog niet. 

Door me te verdiepen in ons bomenbeleid en meer vragen te stellen de wijze waarop we bomen vervangen en kappen ben ik de laatste weken meer te weten gekomen over hoe we dit in Amsterdam doen.

Boomexperts

Wat mij is opgevallen is dat vergunningverleners en boomexperts niet over een nacht ijs gaan. 

Bij elke kapvergunning die in Noord wordt aangevraagd wordt advies gevraagd aan een boomexpert. Deze onderzoekt de gezondheid van de boom en bepaalt het risico op omvallen of takbreuk en de verwachte resterende levensduur van de boom. 

Ook wordt beoordeeld of de boom een functie heeft voor vogels of vleermuizen. 

Deze week kreeg ik bijvoorbeeld een advies waarin een boom wel gesnoeid en gezaagd mocht worden, maar dat de stam moest blijven staan zodat een spechtennest behouden kon blijven.

Bij elke kapaanvraag worden al deze factoren per boom zeer zorgvuldig afgewogen. Het vervangen van een boom blijft soms echter noodzakelijk. Dat kan zijn omdat de boom ziek of oud is en daarmee onveilig is geworden, omdat deze de groeiplaats is ontgroeid of omdat er iets gebouwd moet worden op de plek.

Communicatie rondom kapaanvragen

Ik geloof dat er niet veel Noorderlingen zijn die zich bewust zijn van wat er allemaal komt kijken bij het vervangen van bomen. 

Na enkele maanden als portefeuillehouder groen kan ik zeggen dat we als gemeente echt goed kijken naar onze bomen, en ook vaak genoeg nog kapvergunningen weigeren.


Maar daarmee zijn we er nog niet. Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om informeren over kapaanvragen,plant en herplant, natuurinclusief (en ook boominclusief!) bouwen en het beter beschikbaar maken van de gegevens over al onze bomen.

De komende maanden gaan we daarmee aan de slag.

Column Stadsdeelbestuur