Stadsdeelbstuurscolumn: Investeren in de toekomst

Algemeen
Yassmine el Ksaihi in actie
Yassmine el Ksaihi in actie (Foto: )

‘In de week dat ik een container adopteerde in mijn wijk werd ik direct geconfronteerd met dumpingen naast “mijn” container’ opent Yassmine el Ksaihi de wekelijkse column van het Stadsdeelbestuur.

Samen met een buurvrouw heb ik hier een melding van gemaakt en gestaag alles opgeruimd. Ondertussen spraken we over de ergernissen rondom afval en de verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als van bewoners zelf.

Afval: opruimen én voorkomen

Ik ben zelf ook echt geen heilige, veel dingen waren mij bovendien nog onduidelijk. Maar de afgelopen tijd ben ik mij meer bewust geworden van afval. Neem bijvoorbeeld plastic. Jaren terug begonnen wij thuis met het scheiden ervan. Ik besefte toen pas hoeveel plastic afval we eigenlijk hadden, omdat ik deze stapel snel zag groeien. En dit is dan alleen nog het afval dat ik zichtbaar inzamelde.

Plastic zwerfafval heeft wereldwijd een enorme impact op het milieu en de gezondheid van mens en dier. Voorlopig zal het opruimen van plastic (zwerf)afval nog erg belangrijk blijven, maar tegelijkertijd gaat het ook om het voorkomen ervan. Als portefeuillehouder afval investeer ik daarom graag in gedragsbeïnvloeding en preventie. We moeten niet alleen opruimen, maar vooral ook kijken hoe we afval kunnen voorkomen.

Amsterdam Plastic Smart City

Gemeente Amsterdam heeft hiervoor zelfs het aparte programma Amsterdam Plastic Smart City opgezet. De doelstelling is om minder plastic gebruik te stimuleren, waarbij we vooral inzetten op onderzoek, leren en bewustwording.

Bewustwording begint al bij onze jonge inwoners. Zij zijn immers de ambassadeurs van de toekomst. Het hoopvolle kinderboek “Dit was de plastic tijd”, een initiatief van de Plastic Soup Foundation, helpt hen hierbij. Het geeft een heldere weergave van het afvalprobleem én het informeert kinderen over welke rol zij kunnen spelen in de oplossing hiervoor. Daarnaast stimuleert het kinderen ook om een held te worden en aan een gezonde, veilige en leefbare toekomst te werken.

Ik mocht de kindercommissie van basisschool de Zeven Zeeën een exemplaar van dit bijzondere boek aanbieden en heb een goed gesprek met hen gevoerd over plastic zwerfafval. Ik was onder de indruk over hoe bewust kinderen al zijn van hun verantwoordelijkheid. Soms geïnspireerd door hun ouders, maar soms hebben zij juist hun ouders geïnspireerd. Ik werd zelf geïnspireerd door Adam die heel gevat reageerde in een discussie over moeilijke keuzes:, “dat het leven soms moeilijk is. Het kan niet altijd makkelijk zijn.” Ik zal daaraan denken als ik soms ook moeilijke keuzes moet maken als bestuurder.

Column Stadsdeelbestuur