Vastlopend verkeer vergt stevige aanpak

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

NOORD - De afwikkeling van het verkeer met fiets, auto en openbaar vervoer telt in Noord steeds meer knelpunten. De infrastructuur groeit niet mee met Noord. Een motie in de stadsdeelcommissie die een stevige aanpak bepleit van overvolle wegen, bruggen over het IJ en de slechte west-oostverbindingen is bedoeld als aanzet tot verbetering.

door Tom Tossijn

Het zit VVD-commissielid Dylan Meijer flink dwars: de tomeloze groei van Noord (in de komende twintig jaar zal het inwonertal van Noord verdubbelen) tegenover de achterblijvende verbindingen en het niet of te laat nemen van maatregelen voor het steeds meer vastlopende verkeer en vervoer. Het vooralsnog niet doorgaan van fiets- en OV-bruggen over het IJ is daarvan een voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook de snel toenemende drukte op de rotonde Meeuwenlaan/Johan van Hasseltweg en de krakkemikkige Noord-Zuidlijn die vaak buiten dienst is. Zo zijn er steeds meer voorbeelden van infrastructuur die krakend vastlopen in Noord.

Mobiliteitscrisis dreigt

“Het rare is dat bewoners, bezoekers en mensen die in ons stadsdeel werken over vrijwel dezelfde wegen moeten als 20 jaar terug. Ondertussen zien we het OV-netwerk verschralen in plaats van verbeteren”, aldus de motie van Meijer, die hij afgelopen woensdag op tafel van de stadsdeelcommissie legde. “Ons wegennetwerk, OV-netwerk en de fietspaden zijn niet toereikend door onvoldoende meegroei van bus- en metrolijnen, tunnels en bruggen, autowegen en fietspaden.”

In de motie vraagt Meijer aan het dagelijks bestuur om een mobiliteitscrisis in Noord te voorkomen. Daarmee kreeg hij nagenoeg alle commissieleden mee. In de motie verzoekt de stadsdeelcommissie het dagelijks bestuur van Noord om onderzoek te doen naar een betere oost-westverbinding met het openbaar vervoer, de Sprong over het IJ daadwerkelijk uit te voeren, onderzoek te doen naar verbindingen met de regio en toekomstbestendig maken van het auto- en fietswegennetwerk. Heel indringend vraagt de motie om de Noord-Zuidlijn ook ‘s nachts te laten rijden. De motie kreeg bijna alle stemmen van de aanwezige commissieleden. Ook portefeuillehouder Yassmine el Ksaihi stond er positief tegenover: “Ik omarm de motie vanuit de gedachte dat alle aandacht voor mobiliteit in Noord welkom is”.